Wie zijn Ya-djoedj en Ma-djoedj?

18603

Vraag:

Wie zijn Ya’djoedj en Ma’djoedj (Gog en Magog)?

Vraag ontvangen op 3 juni 2007

Antwoord:

Ya’djoedj en Ma’djoedj zijn twee volkeren die behoren tot de kinderen van Aadam die nu reeds aanwezig zijn. Allah zegt namelijk, wat als volgt vertaald kan worden:

"Totdat hij (het gebied) tussen de twee bergen bereikte, trof hij ervóór een volk dat (hem) nauwelijks kon begrijpen. Zij zeiden: ,,O Dhoel Qarnayni, voorwaar, Ya’djoedj en Ma’djoedj zijn verderfzaaiers op aarde. Zullen wij jou een vergoeding geven opdat jij tussen ons en hen een afscheiding plaatst." Dhoel Qarnayn zei: ,,(De macht) waarmee mijn Heer mij heeft begunstigd is beter. Helpt mij daarom met kracht, opdat ik een sterke muur tussen jullie en hen zal bouwen. Brengt mij brokken ijzer." Totdat hij de ruimte tussen beide bergen gevuld had, zei hij: ,,Blaast!" Totdat het roodgloeiend (net als vuur) werd, zei hij: ,,Brengt mij gesmolten ijzer om het erover heen te gieten." En zij waren niet in staat om het te beklimmen, noch in staat om er doorheen te breken. Hij (Dhoel Qarnayn) zei: ,,Dit is een Barmhartigheid Die afkomstig is van mijn Heer. Maar als de Belofte van mijn Heer komt, maakt Hij het tot stof. En de Belofte van mijn Heer is Waarheid." (soerat al-Kahf: 93-98)

Ook zegt de Profeet (vrede zij met hem): "Allah zegt op de Dag des Oordeels: ,,O Aadam, sta op en zend de groep van jouw nageslacht (die bestemd is) voor het Vuur…" Totdat hij (vrede zij met hem) zegt: ,,Wees blij, want (tot diegenen) behoort één van jullie en duizend van Ya’djoedj en Ma’djoedj." (al-Boechaari en Moeslim)

En het naar buiten komen van Ya’djoedj en Ma’djoedj uit de plaats waar ze nu gevangen worden gehouden, is reeds in de tijd van de Profeet (vrede zij met hem) geïnitieerd. Zo staat er in een overlevering van Oemmoe Habiebah (moge Allah tevreden met haar zijn) dat de Profeet (vrede zij met hem) op een dag angstig en met een rood aangelopen gezicht naar buiten kwam en zei: "Laa ilaaha illAllah. O wee de Arabieren voor een kwaad dat bijna is aangebroken. Vandaag is de dam van Ya’djoedj en Ma’djoedj voor een deel geopend ter grootte hiervan." En hij maakte een cirkel met zijn duim en wijsvinger. (al-Boechaari en Moeslim)

Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien (Fataawaa Arkaan al-Islam, blz. 102)