Zij die de Islam niet kennen…

8780

Vraag:

Wat gebeurt er met degenen tot wie de Islam niet is gekomen? En hoe worden zij beoordeeld? Moge Allah u belonen.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Zij die de oproep van de Islam nooit hebben gehoord, of dit op een verkeerde manier hebben gehoord, zullen worden getest op de Dag der Opstanding. Degenen die gehoorzaam zijn zullen het Paradijs binnentreden en degenen die niet gehoorzaam zijn zullen de Hel binnentreden. Allah, de Verhevene, zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):

“…En Wij bestraffen niet vóórdat Wij een Boodschapper hebben gestuurd.”

(Soerat al-Israa’: 15)

En Allah weet het het beste.

Sheikh cAbdoer-Rahmaan ibn Naasir al-Barraak