Zijn het Paradijs en de Hel alleen symbolisch bedoeld?

6509
Vraag:
Moet het geloof in de Dag des Oordeels, het Paradijs en de Hel letterlijk of figuurlijk begrepen worden?
Antwoord:
Alle lof zij Allah.
Een van de pilaren van het geloof is het geloven in de wederopstandig na de dood. Het Paradijs en de Hel zijn werkelijk en het is verplicht om hierin te geloven. Wie in Allah gelooft en goede daden verricht, zijn laatste verblijfplaats zal het Paradijs zijn in de werkelijke zin van het woord. En wie niet in Allah gelooft, zal tot de mensen behoren van de Hel in de werkelijke zin van het woord. Beiden zullen hierin voor eeuwig verblijven.
Sheikh cAbd ul-Kariem al-Khoedayr
De tegenstanders van de profeten, onder andere de polytheïsten en filosofen, ontkenden de wederopstanding, het Paradijs en de Hel. Ze beschouwden deze zaken slechts als symbolen die zij anders interpreteerden dan de gelovigen. Dit is ongeloof aan de Woorden van Allah, Zijn profeten en boodschappers. Het Paradijs, de Hel, de Siraat (de brug over de Hel), de weegschaal, het waterbassin, de Troon, diens Voetstuk en andere zaken zijn werkelijk. We geloven hier letterlijk in zonder deze woorden te verdraaien. Wij geloven hierin zoals verhaald is in vele overleveringen.
Sheikh Mohammed Saalih al-Moenaddjid