Al-Qadar niet onderhevig aan wil van de mens

5782

Vraag:

De dichter Aboel-Qaasim ash-Shaabie schreef: "Als de mensen op een dag willen herleven, dan heeft al-Qadar (de Voorbeschikking) geen keuze dan hierop te antwoorden." Wat is uw mening over deze uitspraak?

Antwoord:

Dit is een directe vorm van ongeloof en deze uitspraak wijst erop dat de mensen ver verwijderd zijn van kennis. Daardoor zijn zij zich niet bewust wat wel en niet geoorloofd is, en wat tot het Alleenrecht van Allah behoort.

Dit is te wijten aan nalatigheid en verwaarlozing en dit heeft deze dichter aangezet om zoiets te zeggen. Sommige Arabische radio-omroepen hebben deze woorden zelfs aangenomen als lofuiting voor het Arabische nationalisme!

Deze poëzie zegt: "Als de mensen op een dag willen herleven, dan heeft al-Qadar geen keuze dan hierop te antwoorden." Dus dit zou betekenen dat al-Qadar afhangt van de wil van de mensen. En dit is tegenstrijdig met de Woorden van Allah:

"En jullie kunnen niets willen, behalve wanneer Allah, de Heer der Werelden, het wil."

(Soerat at-Takwier: 29)

O Allah, leid ons met degene die U heeft geleid. En veroorzaak geen dwaling in onze harten, nadat U ons leiding gaf. En schenk ons Genade van U. Waarlijk, U bent de Verlener van Genade.

Sheikh Naasir ud-Dien al-Albaanie (al-Asaalah, nr. 17)