Beloning voor elk onheil

3567

Vraag:

Tovenarij en het boze oog zijn beproevingen van Allah. Zal een persoon beloond worden als hij middels één van deze beproeft wordt? Wordt een wordt beloond voor enig onheil zoals een ziekte of een ongeluk die hem overkomt, of zijn er zaken waarvan de Islam voorschrijft dat die gevolgd moeten worden om beloond te worden?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Eerder hebben we een antwoord geplaatst van Sheikh Mohammed Ibn Saalih Ibn ʿOethaymien (moge Allah genadig met hem zijn) waarin staat vermeld dat het onheil waarvoor een moslim beloning voor krijgt, degenen zijn die gedragen worden met geduld en zoekend naar de beloning bij Allah, de Gezegende en Verhevene.

Zonder enige twijfel is getroffen worden door het boze oog en tovenarij één van de grootste rampen die een moslim kan overkomen. Dit vanwege het ernstige effect dat het kan hebben op de geest, het hart en het lichaam van het slachtoffer. Dit met geduld dragen resulteert in een grote beloning van Allah.

Ibn ʿAbbaas (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat een donkere vrouw naar de Profeet (vrede zij met hem) kwam en zei: “Ik lijd aan epilepsie en raak ontbloot. Smeek Allah voor mij.” Hij (vrede zij met hem) antwoordde: “Als je wenst kan je geduldig zijn en het Paradijs zal voor jou zijn. Of als je het wenst dan kan ik Allah smeken je te genezen.” Zij antwoordde: “Ik zal geduldig zijn”. Daarna zei ze: “Maar ik raak ontbloot. Smeek Allah dat ik niet ontbloot raak.” Waarop hij (vrede zij met hem) voor haar bad.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Het onheil dat een persoon treft en hem, zijn bezittingen of familie treft is niet geheel slecht.  Daarentegen kan het resulteren in veel goeds voor een persoon.

Allah heeft ons in Zijn Boek verteld over wat de impact van onheil op een persoon kan verkleinen en aangemoedigd beloning te zoeken. Namelijk doorgeduld en het zeggen van “Innaa lillaahi wa innaa ilayhi Raadjiʿoen”. Dit is een beloning van Allah die Hij nakomt. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En Wij zullen jullie zeker beproeven met iets van angst, honger en vermindering van bezittingen, levens en vruchten, en verkondig verheugende tijdingen aan de geduldigen. Degenen die, wanneer zij door een ramp getroffen worden, zeggen: “Waarlijk, aan Allah behoren wij toe en waarlijk, tot Hem zullen wij terugkeren.” Zij zijn degenen op wie de Zegeningen van hun Heer neerdalen, en (op wie) Zijn Genade (is neergedaald). En zij zijn degenen die recht geleid zijn.”

(Soerat al-Baqarah: 155-157)

Ibn Qayyim zei: “Deze zin is één van de beste manieren om om te gaan met onheil en behoort tot één van de meest profijtvolle zaken in deze wereld en het hiernamaals. Het bevat twee grootse principes die een persoon, als hij deze goed begrijpt, troost bieden bij onheil dat hem overkomt.

  1. Dat een persoon, zijn familie en zijn bezittingen daadwerkelijk behoren tot Allah. Deze zijn in bruikleen gegeven. En als deze van hem worden weggenomen is dat alsof degene die het heeft uitleent zijn bezit weer terugneemt van de lener.
  1. Dat een persoon uiteindelijk zal terugkeren naar Allah, zijn Heer. Hij zal deze wereld onvermijdelijk achter zich laten en alleen voor zijn Heer komen zoals hij hem de eerste keer heeft geschapen. Zonder familie, bezittingen of stam maar slechts met goede en slechte daden. Als dit is hoe hij is begonnen en hoe hij ten einde zal komen, hoe kan hij dan verheugd zijn met iets dat hij heeft of treuren over iets dat hij niet heeft? Het nadenken over hoe hij begonnen is en zal eindigen is de beste oplossing voor dit probleem.”

(Zaad al-Maʿaad; boekdeel 4, blz. 189)

De Profeet (vrede zij met hem) heeft ons verteld dat het dragen van ontberingen en rampen met geduld iets is dat slechts gedaan kan worden door degenen die het ware geloof hebben bereik. Soehayb ar-Roemie (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Hoe geweldig is de staat van een gelovige, want alles is goed. En dit geldt alleen voor de gelovige. Als hem iets goeds overkomt, dankt hij hiervoor en dat is goed voor hem. En als iets slechts hem treft, dan draagt hij dat met geduld en dat is goed voor hem. Alles dat Allah heeft voorbeschikt voor de moslim is goed.”

(Moeslim)

Beproevingen en rampen zijn een test en een teken van de liefde voor Allah voor een persoon. Ze zijn als medicatie; ook al is het bitter, je geeft het ondanks de bitterheid aan degene van wie je houdt. En tot Allah behoort de hoogste beschrijving.

In een authentieke overlevering staat vermeld: “De grootste beloning komt met de grootste beproeving. Als Allah van mensen houdt test Hij hen. Degene die dit accepteert, verkrijgt Zijn tevredenheid, maar wie hier ontevreden over is, verdient Zijn Toorn.”

(at-Tirmidhie en Ibn Maadjah; authentieke verklaard door Sheikh al-Albaanie)

We dienen geen afkeer te hebben van de beproevingen die Allah ons heeft verordend. Al-Hasan al-Basri (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Heb geen afkeer aan beproevingen die je overkomen of het onheil dat jou treft. Ze kunnen namelijk iets zijn dat je haat maar je naar verlossing leiden. En er kan iets zijn waar je van houdt, maar je leiden naar je ondergang.”

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com