Bidden voor een lang leven

7126

Vraag:

Is het toegestaan om te smeken voor een langer leven? Of is de duur van iemands leven iets wat al voorgeschreven is en heeft het dus geen zin om hierom te smeken?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Daar is niets mis mee. Maar het is beter om specifieker te zijn in datgene waar je om vraagt, zoals: “Moge Allah jou een lange levensduur verlenen in gehoorzaamheid aan Allah”, of “…in goedheid”, of “…in wat Allah behaagt.” Het is bekend dat de smeekbede niet indruist tegen de Voorbeschikking van Allah. Sterker nog, het is een onderdeel van de Voorbeschikking, net als medicijnen, Roeqya en ga zo maar door.

Alle middelen die niet indruisen tegen de leer van de Islam zijn allemaal onderdeel van de Voorbeschikking.

De Voorbeschikking van Allah zal plaatsvinden met betrekking tot zowel de zieke en de gezonde, als voor degene voor wie wel en voor wie geen smeekbede is verricht. Maar Allah beveelt ons gebruik te maken van de voorgeschreven en toegestane middelen, en vervolgens beslist Hij wat Hij wil. En dat alles behoort tot de Voorbeschikking van Allah.

En Allah is de Bron van Kracht.

Sheikh cAbdoel-cAziez ibn cAbdillaah ibn Baaz (Kitaab Madjmoec ul-Fataawa wa Maqaalaat Moetanawwicah lis-Samaahat, boekdeel 8, blz. 425)