Hoe zit het met al-Qadar (het lot)?

33930

Vraag:

Wat is het verschil tussen al-Qadar (de Voorbeschikking/ het Lot) en dat wat geschreven staat in Lawh ul-Mahfoedh (de Bewaarde Tafel)? Kan de Voorbeschikking gewijzigd worden door het verrichten van smeekbedes?

Antwoord:

Alle lof zij Allah de Heer der Werelden. Vrede en zegeningen zij met degene die door Allah is gestuurd als Barmhartigheid voor de werelden. Vrede zij met zijn familie, zijn metgezellen en zijn broeders en zusters tot aan de Dag des Oordeels. Voorts:

Het schrijven houdt in dat Allah alle zaken heeft geschreven in de precieze en eerbiedwaardige Bewaarde Tafel (Lawh ul-Mahfoedh). Datgene wat geweest is en datgene wat zal komen, is één van de vier niveaus van de Voorbeschikking. Dit duidt op het feit dat Allahs Kennis allesomvattend is en hij kennis heeft over alle zaken.

De andere gradaties zijn:

  • het schrijven van alle zaken in de Bewaarde Tafel.
  • Zijn alomvattende en uitgestrekte Wil die door niets tegengehouden kan worden en Zijn Macht die door niets weerhouden kan worden.
  • het geloven dat Allah de Schepper van alles is en dat Hij Degene is Die alles uit het niets heeft geschapen. Als er iets niet plaatsvindt, dan is dit omdat Hij het niet heeft laten gebeuren en dit is vanuit Zijn Volmaakte Wil.

Het bewijs voor dit niveau zijn de Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):

“Er treft jullie op aarde of aan jezelf geen ramp, of het staat in een Boek, vóórdat Wij het doen gebeuren. Voorwaar, dat is voor Allah gemakkelijk.”

(Soerat al-Hadied: 22)

Tevens zei de Profeet (vrede zij met hem): “Het eerste wat Allah schiep was de Pen, waarna Hij tegen hem zei: “Schrijf!” Hij (de Pen) zei: “O mijn Heer, wat moet ik schrijven?” Hij (Allah) zei: “Schrijf het lot van alles totdat het Uur (Dag des Oordeels) aanbreekt.”

(Aboe Daawoed, Sahieh verklaard door Sheikh al-Albaanie)

Het verrichten van een smeekbede heeft impact op de zaken waarvoor men deze smeekbede heeft verricht. Zo zegt de Profeet (vrede zij met hem): “De beschikking wordt niet tegengehouden behalve door de smeekbede en de leeftijd zal niet toenemen behalve door goedheid.”

(At-Tirmidhie, Sahieh verklaard door Sheikh al-Albaanie)

De smeekbede is dus aanleiding voor het tegenhouden van een voorbeschikte zaak en de goedheid is een reden voor het verlengen van de leeftijd. Als deze persoon niet in het bezit was van deze goedheid, dan was zijn leeftijd verkort. Vandaar dat de smeekbede, de goedheid en andere redenen impact kunnen hebben op het veranderen van de leeftijd en de Voorbeschikking. Echter, men moet goed begrijpen dat deze verandering, vanwege de smeekbede die hij verricht, óók geschreven staat (in Lawh ul-Mahfoedh). Dus deze zaak valt niet buiten dat wat Allah voorbeschikt heeft!

Dit is te vergelijken met medicijnen voor een zieke die reden kunnen zijn voor zijn genezing en zij hebben een effect op hem. Maar deze medicijnen vallen niet buiten dat wat Allah voorbeschikt heeft. Hij, de Verhevene, zegt hierover (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar, Wij hebben alle zaken volgens een bepaalde voorbeschikking geschapen.”

(Soerat al-Qamar: 49)

Sheikh cAli Ferkoes