Plannen van je doelen

7105

Vraag:

Is het verkeerd om dingen vooruit te plannen? Ik bedoel hiermee dat je iets plant te doen voor de volgende dag, volgende maand of het volgende jaar, terwijl je weet dat de dood elk moment kan komen.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Er is niets wat een persoon tegenhoudt om plannen en inschattingen te maken over wat hij in de toekomst nodig heeft, of om na te denken over de dingen die hij hoopt te bereiken of het zeggen van: “Ik ga dan en dan zus en zo doen.” Maar wanneer hij dit doet dient hij wel inshaa’Allaah (met de Wil van Allah) te zeggen. Allah, de Verhevene, zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):

“En zeg zeker nooit over iets: “Voorwaar, dat zal ik morgen doen.” (Zeg) slechts: ‘Indien Allah het wenst.”

(Soerat al-Kahf: 23-24)

Alles wat een persoon van plan is om te doen in de toekomst, besluit te doen of hoopt te bereiken is gebaseerd op hoop. En hoop is wat de mensen motiveert om dingen te doen. De gelovige streeft in deze wereld naar datgene wat hem zal baten in zijn religieuze en wereldse zaken. Hij gebruikt de nodige middelen hiervoor, legt zijn vertrouwen in Allah, en vraagt om Zijn Hulp zoals de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Streef naar datgene wat je zal baten, en vraag om de hulp van Allah.”

En Allah heeft gezegd (interpretaties van de betekenis):

“..Aanbid Hem daarom en vertrouw op Hem..”

(Soerat Hoed: 123)

De ongelovige en de nalatige persoon daarentegen stellen zich afhankelijk op van middelen en vergeten hun Heer in Wiens Handen de volledige Heerschappij ligt. En niets vindt plaats behalve wat Hij wil. Wanneer een man kijkt naar de obstakels die zich tussen hem en zijn doel bevinden, en hij teveel aan de dood en andere belemmeringen denkt, dan zal hij stoppen zich in te spannen hiervoor en daardoor zijn eigen belangen verwaarlozen. Het is dus duidelijk dat een mens zijn leven niet kan leiden zonder enige hoop. Hoop die hem motiveert om zijn doelen te bereiken.

De gelovige moet echter niet teveel hopen en genoegen nemen met deze wereld, of haar genietingen de voorkeur geven. Hij moet er juist naar streven om van het Hiernamaals zijn doel te maken en goede daden te verrichten die hem dichter tot zijn Heer brengen. En het zoeken naar Zijn Zegeningen en Hulp om Hem te gehoorzamen, opdat hij het geluk in het wereldse en het Hiernamaals zal bereiken.

Sheikh cAbdoer-Rahmaan ibn Naasir al-Barraak