Smeekbeden beïnvloeden de Voorbeschikking

5304

Vraag:

Wat is de betekenis van de volgende overlevering en wat wordt ermee bedoeld?

De Profeet (vrede zij met hem) zei: “De voorbeschikking wordt niet tegengehouden behalve door de smeekbede…”

Antwoord:

“De voorbeschikking wordt niet tegengehouden behalve door de smeekbede…”

(al-Haakim en at-Tirmidhie)

Deze overlevering geeft aan dat de smeekbeden een reden zijn voor het gebeuren van het goede. Tevens zijn de zaken voorbeschikt en verbonden aan redenen. Als de reden gerealiseerd wordt, dan gebeurt het voorbeschikte. Echter, als de reden niet gerealiseerd wordt, dan gebeurt het voorbeschikte niet.

Als een moslim zijn Heer smeekt, dan zal het goede hem toekomen. En als hij zijn Heer niet smeekt, dan zal het slechte hem toekomen. Allah, de Verhevene, heeft het goed onderhouden van de verwanten een reden laten zijn voor het verlengen van de leeftijd. En het verwaarlozen van de verwanten heeft het tegenovergestelde effect op wat benoemd is.

En Allah weet het beste.

Sheikh Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan www.islamway.com