Wat is Lawh ul-Mahfoedh?

12185

Vraag:

Kunt u ons op basis van bewijzen uitleggen wat Lawh ul-Mahfoedh1 is?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Ibn Mandhoer heeft gezegd: “Lawh: ieder brede blad dat van hout gemaakt is.”

Al-Azhari heeft gezegd: “Lawh is een houten blad. Wanneer men het gebruikt om erop te schrijven, wordt het een Tafel genoemd. Lawh is datgene waarop geschreven wordt. Allah zegt:

“In een Bewaarde Tafel.”

(Soerat al-Boeroedj: 22)

De bewaarde Tafel genoemd in de Koran verwijst naar het Tablet waar de Wil van Allah (met betrekking tot alles) bewaard wordt.”

Ibn Kathier heeft gezegd: “ In een Bewaarde Tafel betekent dat het bewaard is in een verheven gezelschap (van engelen) beschermd tegen toevoeging, vermindering, verdraaiing of verandering.”

(Tafsier Ibn Kathier)

Ibn al Qayyim heeft gezegd: “ “Bewaard” is hier een beschrijving van de Tafel. Het is een verwijzing naar het feit dat de duivels er niet mee kunnen neerdalen, omdat deze beschermd is en zij er niet bij kunnen komen. De duivel kan er derhalve ook niets aan toevoeging of vanaf halen.

Allah heeft ook in een ander vers aangegeven dat deze beschermd is, zeggende:

“Voorwaar, Wij hebben deze vermaning (de Koran)neergezonden en voorzeker Wij zullen er de Waker over zijn.”

(Soerat al-Hidjr: 9)

En het voorgaande vers geeft ook aan dat zijn plaats beschermd is.

Allah heeft zijn plaats bewaard en heeft hem beschermd tegen toevoeging, vermindering of verandering. Hij heeft ook zijn betekenissen beschermd tegen verdraaiing en zijn woorden tegen verandering. Allah heeft mensen gereedgemaakt die zijn letters beschermen tegen toevoeging of vermindering en zijn betekenissen tegen verdraaiing of verandering.”

(at-Tibyaan fie Aqsaam il-Qoer’aan)

Andere uitspraken die men tegenkomt in een aantal exegeseboeken, zoals dat de Tafel bewaard is op het voorhoofd van de engel Israafiel of iets dergelijks, zijn uitspraken die niet vaststaan. Omdat dit tot het Ongeziene behoort (al-Ghayb) kunnen wij alleen datgene aannemen wat hierover geopenbaard is.

Islamqa.com

  1. Ook wel ‘het bewaarde Tablet’ of ‘de bewaarde Tafel’ genoemd.