Een Raaqie die om de naam van je moeder vraagt

8966

Vraag:

Er is een groep mensen die beweert dat zij genezen aan de hand van volksgeneeskunde. Toen ik één van hen benaderde, vroeg hij me om m’n naam en die van mijn moeder te noteren en de volgende dag terug te komen.

Wanneer je dan terugkeert, vertellen ze je waar je door bent getroffen en hoe je hiervan kan genezen. Eén van hen beweert voor genezing de Woorden van Allah te gebruiken. Wat is uw mening over deze mensen en wat is het oordeel over het benaderen van hen?

Antwoord:

Wanneer men dit soort geneeswijzen hanteert, dan is dit een bewijs dat deze persoon gebruik maakt van Djinn en kennis beweert te hebben van het ongeziene. Het is niet toegestaan om hem te raadplegen voor genezing, noch om hem te bezoeken of te vragen. De Profeet (vrede zij met hem) zei namelijk over dit soort mensen: “Wie een waarzegger bezoekt en hem om iets vraagt, zijn gebeden zullen voor de duur van veertig nachten niet geaccepteerd worden.”

(Moeslim)

Ook is het bevestigd in meerdere overleveringen dat de Profeet (vrede zij met hem) het verboden heeft om waarzeggers, helderzienden en tovenaars te bezoeken, hen te vragen of te geloven. Ook heeft hij gezegd: “Wie naar een helderziende of waarzegger gaat en vervolgens gelooft in datgene wat hij zegt: hij gelooft waarlijk niet in datgene wat aan Mohammed is geopenbaard.”

(at-Tirmidhie)

Eenieder die kennis van het ongeziene beweert te hebben door kiezelstenen of zeeschelpen te gooien, lijnen te tekenen op de grond, of de zieke persoon te vragen naar zijn naam, die van zijn moeder of naasten; al deze zaken zijn een teken van het feit dat het hier een helderziende of waarzegger betreft waarvan de Profeet (vrede zij met hem) het ons heeft verboden om hen te vragen of te geloven.

Men dient op te passen voor deze mensen. Zij dienen niet gevraagd te worden, niet benaderd te worden voor genezing en ook niet geloofd te worden, zelfs als ze beweren te genezen aan de hand van de Koran. Tot de handelswijze van de valseriken behoort namelijk dat ze bedriegen en saboteren. Het is daarom niet toegestaan om hen te geloven op hun woord.

Gebaseerd op een fatwa van Sheikh ʿAbdoel-ʿAziez ibn Baaz
(Fataawa ʿOelamaa’ il-Balad il-Haraam, blz. 946)