De nachtreis van de Profeet (vrede zij met hem)

8218

Vraag:

Heeft de Profeet (vrede zij met hem) de nachtreis en Hemelvaart zowel lijfelijk als geestelijk verricht, of was dit slechts een geestelijke ervaring?

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.

Ahl us-Soennah wal Djamaacah zijn van mening dat de Profeet (vrede zij met hem) de nachtreis van de Heilige Moskee (te Mekka) naar Moskee al-Aqsaa (te Jeruzalem) zowel lichamelijk als geestelijk heeft verricht. Dit op basis van de Woorden (interpretatie van de betekenis):

“Verheven is Degene Die ’s nachts Zijn dienaar van de Heilige Moskee (te Mekka) naar Moskee al-Aqsaa…” (Soerat al-Israa’: 1)

De woorden ‘Zijn dienaar’ slaan zowel op de ziel als op het lichaam.

Ook heeft hij de Hemelvaart lijfelijk en geestelijk verricht. Dit op basis van vele overleveringen die Ibn Kathier heeft aangehaald bij zijn uitleg van dit vers.

En Allah weet het beter.

Permanente commissie voor het geven van Fataawaa Fataawaa Oelamaa’il balad il-Haram, blz. 463