Geloven dat de Profeet zich overal bevindt

6787

Vraag:

Is het waar dat de Profeet (vrede zij met hem) zich overal bevindt?

Antwoord:

Het is een vaststaand gegeven binnen het geloof en op basis van de Islamitische bewijzen dat de Profeet (vrede zij met hem) zich niet overal bevindt. Zijn lichaam bevindt zich namelijk in zijn graf in al-Madinah. Zijn ziel daarentegen is bij zijn Verheven Vriend (Allah) in het Paradijs. Het bewijs hierover is wat hijzelf tijdens zijn sterven had gezegd toen hem door Djibriel werd gevraagd of hij op aarde wilde blijven of naar zijn Heer wilde gaan. De Profeet (vrede zij met hem) zei: "O Allah, (ik kies voor) de Verheven Vriend." Dit heeft hij (vrede zij met hem) tot drie keer toe herhaald en overleed daarna.

De Islamitische geleerden, onder wie de metgezellen van de Profeet (vrede zij met hem) en degenen na hen, zijn het er unaniem over eens dat de Profeet (vrede zij met hem) in de kamer van cAaishah is begraven. De kamer die zich naast zijn achtbare moskee bevindt.

Zijn lichaam bevindt zich tot aan de dag van vandaag in dit graf en zijn ziel en de zielen van de andere Profeten, Boodschappers en gelovigen bevinden zich allen in het Paradijs. Wel is er een verschil in gradatie tussen hen vanwege het onderlinge verschil in kennis, geloof en geduld met betrekking tot het verdragen van de moeilijkheden die gepaard gaan met het verkondigen van de Waarheid.

Sheich ibnoe Baaz

Fataawa Oelamaa’ Ahloe al-Balad: blz. 30