Het graf van de Profeet als plek van aanbidding nemen

5429

Vraag:

De Profeet (vrede zij met hem) heeft in een overlevering gezegd: “Neem mijn graf niet als cIed.”

(Sahieh Abie Dawoed, 1796)

Sommige mensen zeggen dat dit betekent dat wij zijn graf niet slechts twee keer per jaar moeten bezoeken, maar dat wij deze vaker moeten bezoeken. Wat is het antwoord hierop?

Antwoord:

Verheven is Allah! Wat zijn de harten van de afgedwaalden toch verzegeld. De Profeet zegt in deze overlevering: “Neem mijn graf niet als cIed.”

Een cIed is op te splitsten in twee soorten:

  • Een cIed die gerelateerd is aan tijd en zich om een bepaalde periode herhaalt.
  • Een cIed die gerelateerd is aan een plaats waar men samenkomt voor aanbidding.

De Profeet geeft dus aan dat wij niet bij zijn graf bijeen horen te komen omwille van aanbidding. En ook dat wij er geen gewoonte van moeten maken om daar meerdere malen heen te gaan om hem aldaar te bezoeken en te begroeten.

Daarom waren de metgezellen ook niet gewoon om bij ieder bezoek (aan de moskee) naar zijn graf toe te gaan om hem te begroeten. En zij zijn degenen van deze moslimgemeenschap die de meeste kennis bezaten. De enige metgezellen die het graf bezochten, waren degenen die terugkwamen van een reis. Dit is omdat de Profeet het heeft afgekeurd dat zijn graf vaak bezocht wordt of dat men daar samenkomt en denkt dat de smeekbeden daar worden verhoord.

Dit is wat er wordt bedoeld met zijn woorden: “Neem mijn graf niet als cIed”, oftewel neem dit niet als een plek voor samenkomst en een plek om de smeekbeden te verrichten.

Sheikh Saalih al-Fawzaan