Is de Profeet (vrede zij met hem) in leven en op dit moment aanwezig?

7208

Vraag:

Ik heb een artikel gelezen waarin staat dat de ziel van de Profeet (vrede zij met hem) te allen tijde aanwezig is, alles om zich heen ziet, weet heeft van wat wij doen en in staat is om zich op verschillende plekken op één en hetzelfde tijdstip aanwezig te zijn. De bewijzen die hiervoor aangevoerd worden zijn de volgende:

Allah zegt in de Koran (interpretatie van de betekenis):

"O Profeet, voorwaar, Wij hebben jou gezonden als een getuige…" (soerat al-Ahzaab: 45)

"En hoe dan, indien Wij uit iedere gemeenschap een getuige (een Profeet) naar voren brengen en Wij jou (O Mohammed) als getuige tegen diegenen (van jouw gemeenschap die zondigden) naar voren brengen?" (soerat an-Nisaa: 41)

Is het bovenstaande waar? Is het waar dat de Profeet (vrede zij met hem) in leven is? En klopt het dat hij vóór zijn geboorte al heeft bestaan en na zijn dood nog steeds aanwezig blijft?

Antwoord:

De Profeet (vrede zij met hem) is de meest volmaakte persoon, de meest achtbare en de meest beminde bij Allah van alle schepselen. Dit betekent niet dat hem zijn menselijke eigenschappen worden ontnomen of dat één van de rechten van Zijn Heer aan hem (vrede zij met hem) worden toegekend. De Profeet (vrede zij met hem) is een mens die onderhevig was aan datgene waar mensen ook aan onderhevig zijn, zoals ziektes en de dood. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

"Voorwaar, jij (O Mohammed) zult sterven en voorwaar, zij zullen sterven." (soerat az-Zoemar: 30)

En Hij (Allah) zegt ook, wat als volgt vertaald kan worden:

"En Wij hebben geen mens vóór jou onsterfelijkheid gegeven. Als jij zou sterven; zouden zij dan eeuwig leven?" (soerat al-Anbiyaa’: 34)

De Profeet (vrede zij met hem) is overleden en begraven in het graf gelegen te Madinah. Daarom zei de waarheidsgetrouwe, Aboe Bakr as-Siddieq: "Wie Mohammed aanbad, (tegen hen wil ik zeggen) Mohammed is reeds overleden! En wie Allah aanbad, (tegen hen wil ik zeggen) Allah is levend en gaat niet dood." (Boechaari)

Het feit dat hij (vrede zij met hem) op de Dag des Oordeels als getuige zal optreden, wil niet zeggen dat hij aanwezig was bij alle gemeenschappen en dat zijn leven doorliep tot aan de Dag des Oordeels. Ook kunnen wij hieruit niet opmaken dat hij in staat is om vanuit zijn graf alles te zien. Het gegeven dat de Profeet (vrede zij met hem) als getuige zal optreden is dankzij de informatie die Allah aan hem heeft verstrekt omtrent de verschillende gemeenschappen. Hijzelf heeft geen kennis van het onwaarneembare. Allah zegt namelijk in de Koran, wat als volgt vertaald kan worden:

"Zeg (O Mohammed): ,,Ik heb geen macht om voor mijzelf iets van nut te verwerven of schade af te wenden, behalve wat Allah wil. En als ik het onwaarneembare kende, dan zou ik het goede vermeerderd hebben en zou het kwade mij niet hebben getroffen."(soerat al-Acraaf: 188)

En de Profeet (vrede zij met hem) is niet in staat om op verschillende plaatsen aanwezig te zijn. Hij bevindt zich slechts op één plek, namelijk in zijn graf. Dit laatste geniet dan ook consensus onder de moslims.

Sheich cAbdoelkariem al-Khoedayr