Is de Profeet (vrede zij met hem) uit licht geschapen?

6668

Vraag:

Ik hoor sommige mensen zeggen dat de Profeet (vrede zij met hem) uit licht is geschapen en dat het allereerste wat Allah heeft geschapen het licht is van Mohammed. Kunt u ons informeren over de echtheid van deze stelling?

Antwoord:

De uitspraak dat onze Profeet (vrede zij met hem) uit licht zou zijn geschapen, is ongegrond. Ook de bewering dat zijn licht het allereerste zou zijn dat geschapen is, kent geen basis. Dit zijn allemaal zaken die verzonnen zijn en zijn niet meer dan leugens die aan het adres van onze geliefde Profeet (vrede zij met hem) worden toegeschreven.

De waarheid wat betreft de schepping van de Profeet (vrede zij met hem) is dat hij (vrede zij met hem) geschapen is, zoals ieder ander mens. Ook hij is evenals de rest van de mensen uit het water (sperma) van zijn vader en uit het water van zijn moeder voortgekomen.

Hij (vrede zij met hem) is niet uit licht geschapen. Hij is echter wel als een ‘verlichtende lamp’ tot de mensheid gezonden, dankzij de openbaring van Allah de Verhevene. Middels de Koran en de Soennah die aan hem zijn geopenbaard, lichtte hij de juiste weg op voor de mensen. Dit kenmerk heeft hij verworven door zijn uitnodiging tot Allah (de oproep tot tawhied), de verkondiging van de Waarheid en de verspreiding van het goede. Dus het betreft hier het licht dat tot hem is gekomen tezamen met de openbaring.

De Profeet behoort immers tot het nageslacht van Aadam en is het product van de wateren van zijn vader en moeder.

De veronderstelling die bij een aantal mensen leeft, waaronder sommige Soefi’s, dat de Profeet (vrede zij met hem) van licht zou zijn gemaakt en dat dit licht het allereerste schepsel zou zijn geweest, is een valse bewering en stoelt niet op bewijzen. Dit is namelijk niets anders dan een samenraapsel van valse verzinselen en strookt niet met de teksten van de Koran en de Soennah, zoals wij reeds hebben aangegeven. Ook zegt Allah, de Verhevene:

"O Profeet, voorwaar, Wij hebben jou gezonden als een getuige en als een brenger van verheugende tijdingen en als een waarschuwer. En als een oproeper tot Allah, met Zijn Toestemming, en als een verlichtende lamp."

(soerat al-Ahzaab: 45-46)

Sheich Bin Baaz

(Fataawa al-Moehimmah, blz. 61)