Mohammed: de reden van de schepping?

6852
Vraag:
Wat is uw mening over de volgende overlevering? cOmar ibn ul-Khattaab overlevert: “Toen Adam in de fout ging, zei hij: ,,O Heer, ik vraag U bij het recht van Mohammed om mij te vergeven.” Allah zei: “O Adam, waar ken jij Mohammed van, terwijl ik hem nog niet heb geschapen?” Hij zei: “O Heer, toen U mij met Uw Handen schiep en de ziel in mij blies, keek ik op en zag ik op de steunsels van de Troon het volgende staan: ‘Laa ilaaha illalaah Mohammad Rasoeloellaah’. Toen wist ik dat U niemands naam aan de Uwe koppelt, behalve die van Uw meest geliefde schepsel.” Allah zei: “Je hebt de waarheid gesproken, O Adam, want hij is Mijn meest geliefde schepsel. En omdat je Mij vraagt bij zijn recht, heb Ik je vergeven. Was het niet voor Mohammed, dan zou ik jou niet hebben geschapen.”
Antwoord:
Alle lof zij Allah.
Deze overlevering is gefabriceerd (leugenachtig), zoals is aangegeven door Sheikh al-Islaam Ibn Taymiyah. Dit omdat Allah de Djinn en mens slechts heeft geschapen om Hem alleen te aanbidden. En tot de mensen behoort ook Adam.”
(Majmoec Fataawaa Ibn Baaz, boekdeel 26, blz. 327)
Al-Bayhaqie zegt hierover in “Dalaa’iel un-Noeboewwah” boekdeel 5, blz. 489: “Deze overlevering is slechts verhaald door cAbdurrahmaan ibn Zayd ibn Aslam, die als Dacief (zwak) wordt bestempeld.”
Sheikh Ibn Taymiyah zegt hierover in zijn boek “at-Tawassoel” (blz. 166): “Deze overlevering is zowel toegeschreven aan de Profeet (Marfoec), als aan cOmar ibn ul-Khattaab (Mawqoef). Echter bevindt cAbdurrahmaan ibn Zayd ibn Aslam zich in de keten van de overleveraars. Hij is Dacief (zwak) en vergiste zich veelvuldig. Hierover bestaat consensus onder de geleerden.”
Al-Albaani zegt in “as-Silsilat ud-Daciefah” dat deze overlevering is gefabriceerd.
islamqa.com