Profeet of Boodschapper?

19411

Vraag:

Ik heb een vraag over het vers in Soerat al-Ahzaab waarin Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Maar hij is de Boodschapper van Allah en de laatste der profeten…”

(Soerat al-Ahzaab: 40)

Wat is het verschil tussen een Boodschapper en een Profeet? En waarom zeggen we ‘de Boodschapper’ en niet ‘de laatste Boodschapper’?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Een bekende uitspraak hierover is dat zowel een Boodschapper als een Profeet een (Goddelijke) Wetgeving geopenbaard hebben gekregen. Alleen is een Boodschapper bevolen deze te verkondigen en een Profeet niet.

Dit onderscheid is echter niet waterdicht, omdat een Profeet ook is opgedragen tot het uitnodigen (van de mensen), verkondigen (van de Islam) en het oordelen (tussen de mensen).

Hierover zegt Sheikh ul-Islaam Ibn Taymiyah: “De juiste opvatting hierover is dat een Boodschapper gezonden is naar een ongelovig volk dat de Boodschap verloochent. En een Profeet is iemand die gezonden is naar een gelovig volk met de Wetgeving van de voorgaande Boodschapper om hen (hierover) te onderwijzen en (hiermee) tussen hen te oordelen. Zoals Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar, Wij hebben de Thora neer gezonden met daarin Leiding en Licht. De profeten, die zich (aan Allah) overgegeven hadden…”

(Soerat al-Maa’idah: 44)

De profeten van de kinderen van Israël oordeelden dus volgens de Thora die Allah geopenbaard had aan Mozes (Moesa).

Nu de Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):

“en de laatste der profeten…”

(Soerat al-Ahzaab: 40)

Waarom het niet ‘de laatste Boodschapper’ is, is omdat het einde van een 'Boodschapper periode' niet automatisch betekent dat er geen Profeet meer komt. Andersom is dit wel zo1. De Profeet (vrede zij met hem) heeft daarom ook gezegd: “Er komt geen Profeet na mij.” En hij heeft niet gezegd ‘geen Boodschapper na mij’.

En wij dienen te weten dat er noch een Boodschapper, noch een Profeet na Mohammed (vrede zij met hem) komt. Zijn komst heeft de reeks van profeten en boodschappers beëindigd.

Sheikh cAbdoer-Rahmaan ibn Naasir al-Barraak

1. Er is dus geen Profeet meer die door Allah gezonden is om het volk de laatste Boodschap te onderwijzen en hiermee tussen hen te oordelen.