Via een ander Salaam sturen aan de Profeet

10439

Vraag:

Wat is het oordeel over het sturen van de Salaam aan de Profeet (vrede zij met hem) met degenen die naar Medina gaan?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Deze daad is niet voorgeschreven in de Islam. Ook is er niemand van de drie beste generaties of onder de wijze moslims die dit heeft gedaan. Iedereen kan namelijk de Salaam sturen aan de Profeet (vrede zij met hem) waar hij of zij ook is. Allah heeft gegarandeerd dat de Salaam zal worden overgebracht door Engelen die Hij voor deze taak heeft aangesteld. Op basis hiervan, degene die de Salaam van waar dan ook stuurt aan de Profeet (vrede zij met hem), het zal hem zeker bereiken. Hoe is dit te vergelijken met iemand die Medina bezoekt? En hem te vragen om de Salaam over te brengen aan de Profeet (vrede zij met hem), waarbij je niet zeker weet of hij het zal overbrengen of niet, en of dat hij het zal herinneren of vergeten?

cAbdoellaah ibn Mascoed heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Allah heeft Engelen die rond de aarde gaan en mij de Salaam van mijn gemeenschap overbrengen.”

(an-Nasaa’ie, authentiek verklaard door Sheikh al-Albaanie)

Aboe Hoerayrah heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Neem jullie huizen niet als graven en neem mijn graf niet als een plaats van amusement (die je regelmatig bezoekt). Stuur zegeningen voor mij. Want jullie groet zal mij bereiken waar jij ook bent.”

(Aboe Daawoed, authentiek verklaard door Sheikh al-Albaanie)

De geleerden van de Permanente Commissie hebben gezegd: “Het via een ander doorgeven van de Salaam aan de Profeet (vrede zij met hem), of aan andere overledenen, is niet voorgeschreven. Sterker nog, het is een religieuze innovatie. En de Profeet heeft gezegd: “Iedere (religieuze) innovatie is dwaling, en iedere dwaling leidt naar het Vuur.”

 

Je dient je dus te onthouden van deze daad en anderen te waarschuwen hiervoor, omdat dit een daad is die niet toegestaan is. Tot de Gunsten van Allah aan ons behoort het dat onze vredesgroeten aan onze Profeet Mohammed bij hem aankomen, waar wij ons ook bevinden: in het oosten of in het westen der aarde. 

 

Het is bevestigd dat de Profeet heeft gezegd: “Allah heeft Engelen die rond de aarde gaan en mij de Salaam van mijn gemeenschap overbrengen.” 

(Ahmad, an-Nasaa’ie en anderen)

En hij (vrede zij met hem) heeft gezegd: “De beste dag van jullie is de vrijdag. Vermeerder daarop de Vredesgroet aan mij, want jullie Vredesgroet wordt aan mij overgebracht waar jullie je ook bevinden.”

 

En overleveringen als deze zijn er veel.

(Fataawa al-Ladjnat ud-Daa’imah, boekdeel 16, blz. 29-30.)

Sheikh cAbdoer-Rahmaan ibn Naasir al-Barraak, lid van de faculteit in de Imam Mohammed ibn Sacoed Islamitische Universiteit, heeft gezegd: “Er is geen (religieuze) basis voor het sturen van de Salaam aan de Profeet (vrede zij met hem) met degene die naar Medina reist. Het was geen gewoonte van de vrome voorgangers onder de metgezellen, Taabicien of geleerden om de Salaam op deze manier te versturen. Zoiets is niet overgeleverd. De zegeningen van de gemeenschap worden namelijk al aan de Profeet (vrede zij met hem) overgebracht, zoals vermeld in de authentieke overlevering: “Neem jullie huizen niet als graven en neem mijn graf niet als een plaats van amusement (die je regelmatig bezoekt). Stuur zegeningen voor mij. Want jullie groet zal mij bereiken waar jij ook bent.”

(Aboe Daawoed)

In een andere versie staat vermeld: “Want jullie Salaam zal mij bereiken waar jullie ook zijn.”

(Aboe Yacla)

Op basis hiervan is het op deze manier versturen van de Salaam aan de Profeet (vrede zij met hem) als een daad van aanbidding, een religieuze innovatie. Sterker nog, het is niet voorgeschreven om de Salaam via een ander naar een overledene te sturen. De Salaam dient aan de overledenen te worden gegeven door degene die hem (zijn graf) bezoekt, zoals de Profeet (vrede zij met hem) gewoon was de graven in al-Baqiec te bezoeken en de Salaam aan hen te geven en Doecaa’ (smeekbeden) voor hen te verrichten. Hij (vrede zij met hem) leerde zijn metgezellen wat er gezegd moet worden bij het bezoeken van de graven: “As-Salaamoe calaykoem Ahl ud-Diyaar min al-Moe’miniena wal-Moeslimien. Wa innaa inshaa’Allaahoe bikoem laahiqoen. Nas’aloellaaha lanaa wa lakoem ul-cAafiyah.” (Vrede zij met jullie, bewoners van deze verblijfplaats, vanonder de gelovigen en de moslims. Met Allahs Wil zullen wij met jullie herenigd worden. Wij vragen Allah om ons en jullie veiligheid te schenken.)

(Moeslim)

En hij (vrede zij met hem) zei tegen cAa’ishah: “Zeg: “As-Salaamoe cala Ahl id-Diyaar min al-Moe’miniena wal-Moeslimien. Wa yarhamoellaah ul-Moestaqdimiena minnaa wal-Moesta’khirien. Wa innaa inshaa’Allaahoe bikoem la laahiqoen.” (Vrede met de bewoners van deze verblijfplaats, vanonder de gelovigen en de moslims. Moge Allah Genade hebben over degenen die ons zijn voorgegaan en degenen die later zullen volgen. En met Allahs Wil zullen wij met jullie herenigd worden.)

(Moeslim)

De Salaam kan alleen van een afwezige aan een levende gegeven worden.

 

Het punt is dat Allah het deze gemeenschap gemakkelijk heeft gemaakt om vrede en zegeningen te sturen aan hun Profeet (vrede zij met hem) en dat veelvuldig te doen vanaf elke plaats op aarde. Het is ook overgeleverd dat Allah Engelen heeft aangesteld voor het graf van de Profeet (vrede zij met hem) die hem de zegeningen en vrede van zijn gemeenschap voor hem overbrengen. En Allah weet het het beste.”

Sheikh Ibn ul-cOethaymien (moge Allah genadig met hem zijn) heeft gezegd: “Wij zeggen dat als je de Salaam voor hem stuurt vanaf de verste uithoek van de aarde, je Salaam hem zal bereiken. Allah heeft namelijk Engelen aangesteld die over de aarde gaan. Als iemand de Salaam verstuurt aan de Boodschapper (vrede zij met hem), dan brengen zij de Salaam over aan de Boodschapper (vrede zij met hem). Dus als we nu zeggen “O Allah, moge vrede en zegeningen zijn met de Boodschapper van Allah”, dan wordt onze Salaam aan hem overgebracht. In het gebed zeggen wij: “As-Salaamoe calayka ayyoehan–Nabiyyoe wa Rahmatoellaahi wa Barakatoeh.” (Vrede zij met u, o Profeet, en de genade van Allah en Zijn Zegeningen), en de Salaam wordt aan hem overgebracht.

In Medina heb ik sommige mensen horen zeggen: “Mijn vader heeft mij gevraagd zijn Salaam over te brengen aan de Boodschapper.” Maar dit is verkeerd. De Boodschapper (vrede zij met hem) leeft niet zodat de Salaam van een levende persoon aan hem wordt overgedragen. Als jouw vader de Salaam stuurt aan de Boodschapper (vrede zij met hem), dan wordt de Salaam overgebracht door degenen die beter dan jou in staat zijn dit over te brengen en ook betrouwbaarder zijn dan jou, namelijk de Engelen.

Er is dus geen noodzaak hieraan. En wij zeggen: “Je bent waar je bent. Waar je ook op aarde bent, kan je zeggen: “Vrede zij met u, o Profeet”, en het zal hem sneller en betrouwbaarder bereiken dan dit.”

(Madjmoec ul-Fataawa ash-Sheikh Ibn ul-cOethaymien, boekdeel 23, blz. 416-417)

En Allah weet het best.

Islamqa.com