Was zijn nachtreis in een droom of echt?

6730

Vraag:

Heeft al-Israa’ wal-Miʿraadj (de hemelreis) van de Boodschapper (vrede zij met hem) plaatsgevonden in zijn droom of was het terwijl hij wakker was?

Antwoord:

Al-Israa’ wal Miʿraadj (de nachtreis en de hemelvaart) vond plaats terwijl hij (vrede zij met hem) wakker was.

Er waren wel een aantal overheersende meningen die stelden dat het plaatsvond in zijn droom, of in een toestand tussen slapen en wakker zijn. Wat echter correct is en waar geen twijfel over bestaat, is dat hij (vrede zij met hem) wakker was.

Dus als deze gebeurtenis zich had voorgedaan in zijn droom en niet terwijl hij (vrede zij met hem) wakker was, dan zou het niet beschouwd worden als een wonder. Dit is iets wat ertoe heeft geleid dat sommigen met een zwakke Imaan hun godsdienst in twijfel trokken, en dat de polytheïsten de Profeet (vrede zij met hem) belachelijk maakten.

Sheikh Naasir ud-Dien al-Albaanie
(Fataawa ash-Sheikh al-ʿAllaamah Mohammed Naasir ud-Dien al-Albaanie
fiel-Madienah wal-Iemaaraat, blz. 53)