Wat is de eerste schepping?

20326
Vraag:
Hoe kunnen we de volgende overleveringen met elkaar verzoenen?
“Allah was er en niets was er vóór Hem. Zijn Troon bevond zich boven water. Hij schreef alles met Zijn Hand, daarna schiep Hij de hemelen en de aarde.”
En:
“Zodra Allah de Pen had geschapen…”
Deze overleveringen lijken elkaar namelijk tegen te spreken, want wat is nu als eerste geschapen? Ook horen wij van anderen dat Allah juist Mohammed (vrede zij met hem) als eerste had geschapen.
Antwoord:
Alle lof zij Allah.
Deze overleveringen zijn in overeenstemming met elkaar. Van de zaken die Allah ons bekend heeft gemaakt, kunnen wij zeggen dat de Troon als eerste is geschapen. Allah verhief Zich hierboven, nadat Hij de hemelen en de aarde schiep. Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):
“En Hij is Degene die de hemelen en de aarde heeft geschapen in zes dagen en Zijn Troon was op het water.”
(Soerat Hoed: 7)
Niets in de voorgenoemde overlevering wijst ernaar dat de Pen als eerste is geschapen. Wat in de aangehaalde overlevering wordt vermeld, is dat toen Allah de Pen schiep, Hij deze beval te schrijven. Waarna de Pen de voorbeschikking vastlegde.
Wat betreft Mohammed (vrede zij met hem), hij is net als andere mensen geschapen van het water (sperma) van zijn vader. De manier waarop hij is geschapen, verschilt niet van die van andere mensen. Zo heeft hij zelf gezegd: “Ik ben een mens, ik vergeet zoals jullie vergeten.”
(al-Boekhaari en Moeslim)
Hij (vrede zij met hem) leed onder angst, dorst, kou en hitte. Ook werd hij ziek en kwam te overlijden. Alles wat mensen overkomt, is hem ook overkomen. Hij onderscheidde zich wel van de rest vanwege de Openbaring die hij ontving en de geschiktheid om de Boodschap uit te dragen. Zoals Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“Allah weet beter waar Hij Zijn Boodschap plaatst.”
(Soerat al-Ancaam: 124)
Sheikh Mohammed ibn Saalih al-cOethaymien
(Madjmoec Fataawaa wa Rasaa’il, volume 1, blz. 62-63)