Wie liegt over de Profeet…

7692

Vraag:

Wat is het oordeel over iemand die leugens vertelt over de Profeet (vrede zij met hem)?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het liegen over de Profeet (vrede zij met hem) behoort volgens alle moslims tot de grootste zonden en meest verwerpelijke zaken. De Profeet (vrede zij met hem) heeft namelijk gezegd: “Het vertellen van leugens over mij is niet zoals het vertellen van leugens over een ander. Wie bewust leugens over mij vertelt, laat hem zijn plaats nemen in de Hel.”

(al-Boekhaarie)

Ook zei de Profeet (vrede zij met hem): “Vertel geen leugens over mij, want degene die over mij liegt zal de Hel betreden.”

(al-Boekhaarie)

Verder zei hij (vrede zij met hem): “Wie een overlevering van mij overlevert waarvan hij denkt dat het vals is, is één van de leugenaars.”

(Moeslim)

Uit deze en andere overleveringen wordt duidelijk dat het liegen over de Profeet (vrede zij met hem) een verschrikkelijke daad is die volgens sommige geleerden de persoon zelfs buiten het geloof plaatst. Imam ibn Hadjar heeft in zijn boek ‘al-Fath’ de mening van imam al-Djoewaynie aangehaald dat iemand die opzettelijk liegt over de Profeet (vrede zij met hem) een ongelovige is. Maar de meest correcte uitspraak is dat hij niet van het geloof afvalt, maar zoals imam Ahmad heeft gezegd, als verdorvene wordt beschouwd waarvan de getuigenis en overlevering nooit meer worden geaccepteerd als strafmaatregel voor het liegen over de Profeet (vrede zij met hem).

En Allah weet het het beste.

Team al-Yaqeen