Zijn Taa-Haa en Yaa-Sien namen van de Profeet?

5862

Vraag:

Ik zou graag willen weten of Taa-Haa en Yaa-Sien namen zijn van de Profeet (vrede zij met hem).

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Taa-Haa en Yaa-Sien zijn geen namen van de Profeet (vrede zij met hem). Het zijn afzonderlijke letters van enkele hoofdstukken uit de heilige Koran. Deze letters wijzen op het wonderbaarlijke karakter van de Koran. Ondanks dat deze letters uit de Arabische taal afkomstig zijn, waren de Arabieren niet in staat om iets soortgelijks te produceren. Iets dat aantoont dat de Koran werd geopenbaard door Allah, de Verhevene.

Mohammed al-Amien ash-Shanqietie gaf als commentaar op Soerat Taa-Haa: “Mijns inziens is de meeste correcte mening hierover dat dit afzonderlijke letters zijn die aan het begin van enkele hoofdstukken (van de Koran) voorkomen. Dit blijkt uit het feit dat de Taa en de Haa waarmee deze hoofdstukken beginnen ook op andere plekken (in de Koran) te vinden zijn. Hierdoor bestaat er geen twijfel dat het om afzonderlijke letters gaat. De letter “Taa” verschijnt aan het begin van soerat Ash-Shoecara (“Taa-Sien-Miem”), aan het begin van Soerat an-Naml (“Taa Sien”)en aan het begin van Soerat al-Qasas. De letter “Haa” verschijnt aan het begin van Soerat Maryam waar Allah, de Verhevene, zegt: “Kaaf-Haa-Yaa-cAyn-Saad.”

(Adhwaa' ul-Bayaan boekdeel 4, blz. 3)

Sheikh as-Sacdie zegt in zijn Tafsier: “Taa-Haa zijn afzonderlijke letters waarmee vele hoofdstukken beginnen. Het behoort niet tot één van de namen van de Profeet (vrede zij met hem).”

(Tafsier as-Sacdie boekdeel 1, blz. 501)

Sheikh Ibn Baaz heeft gezegd: “Taa-Haa en Yaasien zijn geen namen van de Profeet (vrede zij met hem). Op basis van de meest correcte van de twee meningen van de geleerden, zijn dit afzonderlijke letters die aan het begin van enkele hoofdstukken verschijnen, zoals (de letters) Saad, Qaaf, Noen, enzovoort.

(Madjmoec ul-Fataawa, boekdeel 18, blz. 54)

En Allah weet het het best.

Islamqa.com