Allah is voor je, maar toch Verheven

4065

Vraag:

De Profeet (vrede zij met hem) zegt: “Wanneer één van jullie begint met het gebed, laat hem niet voor zich spugen. Voorwaar, Allah bevindt zich namelijk voor jullie tijdens jullie gebed.”

(al-Boekhaari)

Hoe kunnen wij deze overlevering verzoenen aangezien Allah zich boven de zeven hemelen bevindt?

Antwoord:

Deze overlevering is correct en wij kennen dit ook toe aan Allah op een wijze die Hem schikt. Tevens is deze overlevering niet in strijd met het feit dat Allah boven de hemelen is. Dit op basis van de volgende twee zaken:

  1. Beide zaken kunnen met elkaar verzoend worden. Zelfs bij de schepselen komt dit voor. Wanneer bijvoorbeeld de zon opkomt, bevindt deze zich voor het gezicht van degene die naar het oosten kijkt. En desondanks bevindt de zon zich in de hemelen. En hier is sprake van de schepping, laat staan wanneer we spreken over de Schepper.
  2. Zouden wij veronderstellen dat deze twee zaken niet met elkaar te rijmen zijn als we het hebben over de schepselen, dan wil dat nog niet zeggen dat dit ook geldt voor de Schepper. Niets is namelijk aan Hem gelijk.

Sheikh Mohammed Ibnoe Saalih al-cOethaymien

(Fataawaa Ibn ul-cOethaymien, boekdeel 4, blz. 287)