Als afsluiting al-Faatihah reciteren

4519

Vraag:

Ik wil graag weten of je Soerat al-Faatihah kunt lezen bij het verrichten van smeekbeden. Is het een innovatie om al-Faatihah te gebruiken bij het verrichten van smeekbeden?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Er is geen overlevering van de Profeet (vrede zij met hem) bekend over het reciteren van Soerat al-Faatihah bij het verrichten van smeekbeden. Er zijn veel overleveringen die ons vertellen hoe hij (vrede zij met hem) smeekbeden verrichtte en welke woorden hij gebruikte in zijn smeekbeden, echter heeft hij (vrede zij met hem) ons niet geleerd om dat te doen. De Permanente Commissie voor het geven van fatwa’s werd het volgende gevraagd: “Heeft de Profeet (vrede zij met hem) Soerat al-Faatihah gereciteerd na het verrichten van smeekbeden?”

De Commissie antwoordde: “Er is geen bewijs bekend dat de Profeet (vrede zij met hem) gewoon was om Soerat al-Faatihah te reciteren na het verrichten van smeekbeden. Het reciteren ervan, na het verrichten van smeekbeden is derhalve een innovatie. En Allah is de Bron van alle Kracht.”

(Fataawa al-Ladjnat ud-Daa'imah, volume 1, boekdeel 2, blz.528)

Sheikh ibn ul-cOethaymien zei: “Het reciteren van al-Faatihah voor of na het verrichten van smeekbedes is een innovatie, omdat er geen overlevering van de Profeet (vrede zij met hem) is waarin staat dat hij gewoon was om een smeekbede te beginnen of te eindigen met het reciteren van al-Faatihah. Als een daad van aanbidding niet is overgeleverd van de Profeet (vrede zij met hem), en wel wordt geïntroduceerd, dan valt dit onder de categorie innovatie.”

(Madjmoecul-Fataawaa ibn ul-cOethaymien boekdeel 14, blz.159)

Sheikh cAbdoer-Rahmaan ibn Naasir al-Barraak zei: “Het reciteren van al-Faatihah bij het afronden van je smeekbeden is een innovatie waar geen basis voor is in de Koran of de Soennah, of in daden van de metgezellen en degenen die hen volgden in de waarheid. Het is niet toegestaan om dit te doen. Een gedenking (Dhikr) of recitatie uitzonderen voor een specifiek tijdstip, situatie of plaats is niet toegestaan behalve op basis van bewijs. Allah heeft ons bevolen om al-Faatihah te reciteren in het gebed en het is een Roeqya (genezingsspreuk) die over iemand gereciteerd kan worden die ziek is, en dit reciteren is een daad van aanbidding net zoals (het reciteren van) iedere andere Soera van de Koran. Het is inderdaad de beste Soera van de Koran, maar ik kan me niet herinneren dat er een specifieke situatie is waarin is voorgeschreven dat al-Faatihah gereciteerd moet worden, los van de eerder genoemde situaties.”

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com