Behoort hij tot de Awliyaa?

6199
Vraag:
Is het toegestaan om iemand vanwege zijn deugdzaamheid en vroomheid een Waliy (vriend) van Allah te noemen? En geldt dit zowel voor mensen die in leven zijn als voor mensen die zijn overleden? Kan er bijvoorbeeld gezegd worden: “Deze geleerde is één van de Awliyaa’ van Allah”?
Antwoord:
Alle lof zij Allah.
Allah heeft de kenmerken genoemd waaraan Zijn Awliyaa’ (vrienden) herkend kunnen worden. Dit zijn Imaan (geloof) en Taqwa (vrees voor Allah). Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“Waarlijk, de Awliyaa’ van Allah kennen geen vrees, noch verdriet. Zij die geloven (Imaan) en voortdurend (Allah) vrezen (Taqwa).”
(Soerat Yoenoes: 62-63)
Het is echter niet mogelijk om volstrekt zeker te zijn dat iemand een Waliy van Allah is. Het bereiken van ware Imaan en Taqwa behoren immers tot de zaken van het hart. Deze zijn verborgen en de mens kan dit nooit volledig weten. Hieruit volgt dat het mogelijk is om te beweren dat iemand waarschijnlijk een Waliy is, maar het is onmogelijk dit zeker te weten.
Sheikh Ibn al-cOethaymien heeft gezegd: “Alle moslims zouden aan de hand van de Koran en de Soennah de daden moeten meten van degenen van wie wordt beweerd dat zij behoren tot de Awliyaa’. Als deze in overeenstemming zijn met de Koran en de Soennah, dan hopen we dat diegene één van de Awliyaa’ van Allah is. Maar als zijn daden tegen de Koran en de Soennah ingaan, dan is hij dit niet. Allah heeft in zijn Boek de maatstaven opgesomd waaraan Zijn Awliyaa’ herkend kunnen worden:
“Waarlijk, de Awliyaa’ van Allah kennen geen vrees, noch verdriet. Zij die geloven (Imaan) en voortdurend (Allah) vrezen (Taqwa).”
(Soerat Yoenoes: 62-63)
Degene met Imaan en Taqwa, is een Waliy van Allah. En wie hier niet aan voldoet, niet. Als iemand enige mate van Imaan en Taqwa bezit, dan is hij ook in enige mate een Waliy van Allah.
We kunnen dus over een bepaalde persoon nooit volstrekt zeker zijn. Wel kunnen we in het algemeen zeggen dat iedereen die Imaan en Taqwa heeft, een Waliy van Allah is.”
(Fataawaa al-Moehimmah, blz. 83-84)
En Allah weet het best.
islamqa.com