Berichten uit eerdere Boeken

3259

Vraag:

Hoe dienen wij om te gaan met al-Israa’ieliyaat1?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Israa’ieliyaat zijn op te delen in drie categorieën:

  • De Koran en de authentieke overleveringen bevestigen de inhoud van deze berichten. In zo’n geval moeten wij hierin geloven.
  • De Koran en de authentieke overleveringen spreken deze berichten tegen. In zo’n geval geloven wij hier niet in.
  • De Koran en de authentieke overleveringen doen geen uitspraak over deze berichten. In zo’n geval moeten wij deze niet verloochenen of bevestigen.

Op basis hiervan moet het duidelijk voor jou zijn geworden dat de berichten die in strijd zijn met de Koran en de authentieke overleveringen verloochend moeten worden. Het gegeven dat deze berichten nog steeds in het bezit zijn van een aantal kinderen van Israël dat beweert dat het om geopenbaarde teksten gaat, is voor jou geen reden om dit voor waar aan te nemen. Zij zijn immers in strijd met de Koran en de authentieke overleveringen die niet verdraaid of gewijzigd zijn.

En de kennis ligt bij Allah.

Sheikh Mohammed Amien ash-Shanqietie (Adwaa’ ul-Bayyaan, boekdeel 4, blz. 203-204)

  1. berichten uit eerdere hemelse Boeken.