Blijvende goede daden

3821

Vraag:

Wat zijn “de blijvende goede daden” waarop gedoeld wordt in het vers (interpretatie van de betekenis):

“…En de blijvende goede daden leiden bij jouw Heer tot een betere Beloning en een beter (gekoesterd) verlangen.”

(Soerat al-Kahf: 46)

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

De religieuze opvattingen met betrekking tot “de blijvende goede daden” komen allemaal neer op één zaak, namelijk alle daden die Allah behagen. Of we nu zeggen dat het gaat om de vijf dagelijkse gebeden, zoals verhaald werd door een groep van de vrome voorgangers, waaronder Ibn cAbbaas, Sacied ibn Djoebayr, Aboe Maysarah en cOmar ibn Sharhabiel. Of dat het gaat om de woorden (gedenkingen): “SoebhaanAllaah wal-Hamdoelillaah wa laa ilaaha illAllaah, wAllaahoe akbar, wa laa Hawla wa laa Qoewwata illaa Billaah il cAliy il-cAdhiem.” (Geprezen is Allah, en alle lof zij Allah, en er is geen god die het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah, en Allah is Groot, en er is geen macht of kracht buiten die van Allah, de Verhevene, de Almachtige).

Dit is de mening van de meerderheid van de geleerden. Het bewijs hiervoor werd overgeleverd in Marfoec overleveringen (d.w.z. in bewoording van de Profeet), die verhaald zijn door Aboe Sacied al-Khoedrie, Aboed-Daraa’, Aboe Hoerayrah, an-Noecmaan ibn Bashier en cAa’ishah.

De zinsnede “de blijvende goede daden” is een algemene aanduiding die de vijf dagelijkse gebeden en de vijf bovengenoemde gedenkingen omvat. Evenals andere daden waarmee je het Welbehagen van Allah kunt verkrijgen. Want het zijn de daden die zullen standhouden en niet zullen vervagen of verdwijnen als de versieringen van dit wereldse leven. En ook omdat de daden verricht worden op de wijze die Allah, de Verhevene, tevreden stelt.

Sheikh Mohammed Amien ash-Shanqietie
(Adwa’ ul-Bayaan, boekdeel 4, blz. 119-120)