Blind volgen vs het volgen van bewijs

6532
Vraag:
Hoe kan een persoon geen Taqlied verrichten (het blindelings volgen van geleerden) en tegelijkertijd de leringen volgen van één van de imams Hanafi, Maaliki, ash-Shaaficie en Ahmad ibn Hanbal (moge Allah genadig zijn met hen allen)?
Antwoord:
Alle lof zij Allah.
Allereerst; de volgelingen van de wetscholen zijn niet allemaal gelijk aan elkaar. Zo zijn sommigen Moedjtahid (iemand die zelf rechtsvinding verricht in zijn wetschool) en anderen Moeqallid (een volgeling, iemand die in niets tegen zijn wetschool ingaat).
Al-Boewayti, al-Moezaani, an-Nawawi en Ibn Hadjar waren volgelingen van imam ash-Shaaficie. Tegelijkertijd waren zij Moedjtahidoen in hun eigen specialiteit en verschilden daarom soms van hun imam als zij hier bewijs voor hadden. Zo was Ibnoe cAbd il-Barr een Maaliki, maar verschilde met imam Maalik als de correcte mening bij een ander te vinden was. Hetzelfde kan gezegd worden over de Hanafi imams zoals Aboe Yoesoef en Mohammed ash-Shaybaani en de Hanbali imams zoals Ibnoe Qoedaamah, Ibnoe Moeflih en anderen.
Het feit dat een student bij een bepaalde wetschool heeft gestudeerd, betekent niet dat hij niet mag afwijken van de mening die zijn wetschool hanteert als het bewijs elders te vinden is. Degenen die halsstarrig vast blijven houden aan een specifieke wetschool (ongeacht het bewijs), zijn degenen die een gebrek hebben aan religieuze betrokkenheid en intellect, of willens en wetens partij blijven kiezen voor hun wetschool.
Het advies van de leidende imams is dat de student kennis dient te vergaren van waar hij dit vergaart. Daarnaast moeten zij de woorden negeren die ingaan tegen de overleveringen van de Profeet (vrede zij met hem).
Imam Aboe Haniefah heeft gezegd: “Dit is mijn mening, maar als er iemand komt met een mening beter dan de mijne, accepteer die dan.”
Imam Maalik heeft gezegd: “Ik ben slechts een mens. Soms maak ik een fout en soms heb ik het goed. Kijk naar mijn mening en wat in overeenstemming is met de Koran en Soennah. Accepteer dat en negeer wat niet in overeenstemming hiermee is.”
Imam Ash-Shaaficie heeft gezegd: “Als een overlevering authentiek is, negeer dan mijn woorden. Als je een goed onderbouwd bewijs ziet, dan is dat mijn mening.”
Imam Ahmad heeft gezegd: “Volg mij niet blindelings. En volg Maalik, ash-Shaaficie, al-Awzaacie of ath-Thawri niet blindelings. Leer van waar zij leerden.” Ook heeft hij gezegd: “Volg geen mens blindelings als het gaat om jullie religie, want zij kunnen nooit vrij zijn van fouten.”
Niemand heeft het recht een imam blindelings te volgen en nooit iets te accepteren behalve diens woorden. Wat hij wel moet doen is accepteren wat in overeenstemming is met de waarheid, ongeacht of dit afkomstig is van zijn imam of van iemand anders.
Sheikh al-Islam Ibn Taymiyah heeft gezegd: “Niemand hoeft een ander blindelings te volgen in alles wat hij gelast, verbiedt of aanbeveelt, behalve bij de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem). De moslim dient zijn vragen altijd voor te leggen aan de geleerden van de moslims. Hij kan ervoor kiezen om in de ene situatie de mening van één geleerde te kiezen en in een andere situatie de mening van een andere geleerde. Hierbij kiest de volgeling de mening waarvan hij denkt dat die beter is voor zijn religieuze betrokkenheid of omdat deze correcter is. Dit is dit toegestaan volgens een meerderheid van de geleerden. Aboe Haniefah, Maalik, ash-Shaaficie, noch Ahmad hebben gezegd dat dit verboden was.”
(Majmoec al-Fataawaa, boekdeel 23, blz. 382)
Sheikh Soelaymaan ibnoe cAbdillaah heeft gezegd: “Als het Boek van Allah en de Soennah van Zijn Boodschapper (vrede zij met hem) hem bereiken, dan moet de gelovige handelen in overeenstemming hiermee. Ongeacht of hij hiermee afwijkt van wie of wat dan ook. Dit is wat onze Heer en onze Profeet (vrede zij met hem) ons hebben bevolen en waar alle geleerden het unaniem over eens zijn. Met uitzondering van de blinde volgelingen en de onachtzamen. Zulke mensen zijn geen geleerden.”
(Taysier ul-cAziez il-Hamied, blz. 546)
Er is dus niets mis met een moslim die een volgeling is van een specifieke wetschool. Echter, indien het hem duidelijk wordt dat de waarheid (betreffende een bepaalde kwestie) verschilt met de mening van zijn wetschool, dan dient hij de waarheid te volgen.
En Allah weet het best.
Gebaseerd op een Fatwa van islamqa.com