De Dadjjaal zal zich alleen vertonen aan de levenden

3918

Vraag:

Zal de Dadjjaal voor de hele schepping verschijnen? Met andere woorden, zullen de doden voor een tweede keer tot leven worden gewekt of zal hij alleen voor de levenden verschijnen?

Antwoord:

Hij zal specifiekvoor de levenden verschijnen. Wat betreft de doden, zij zullen niet worden opgewekt tot na het laatste Uur. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Vervolgens zullen jullie zeker daarna sterven. Daarna zullen jullie op de Dag der Opstanding worden opgewekt.”

(Soerat al-Moe’minoen: 15-16)

En bij Allah ligt al het succes. En moge Allah zegeningen en vrede uitspreiden over onze Profeet, diens familie en metgezellen.

De Permanente Commissie voor het geven van Fataawa (Fataawa Ladjnat ud-Daa’imah lil-boehoeth il-cIlmiyyati wal-Iftaa’, boekdeel 3, blz. 148)