De gemakkelijkste fatwa volgen

3991

Vraag:

Ik weet dat de gewone mensen, de mensen van kennis dienen te vragen over kwesties die zij niet weten en de mening dienen te volgen van degene die zij vertrouwen. Hoe dienen wij te kiezen tussen de fatwa’s van twee of drie verschillenden geleerden, die we allen vertrouwen, en bekend staan om hun kennis en godsvrucht, en elkaar respecteren. Als we kiezen voor de gemakkelijkste fatwa, zijn wij dan aansprakelijk hiervoor?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het is niet toegestaan voor jou om de gemakkelijkste Fatwa te volgen, je dient Allah te vrezen en niet jouw eigen verlangens te volgen. Je moet volharden in het volgen van de waarheid, hoe bitter deze ook is. Wat betreft de geleerden die fatwa’s vervaardigen (moefti’s), hier dien je te letten op twee belangrijke kwesties:

1.     Hun godsvrucht, bewustzijn van Allah en rechtschapenheid.

2.     Hun kennis.

Deze twee kwesties zijn van essentieel belang als het gaat om moefti’s. Zij zijn net als de twee vleugels van een vogel. De ene wordt niet gebruikt zonder het andere. Als je zichtbare tekenen ziet van rechtschapenheid en godsvrucht in de geleerde, en je ziet dat hij zich bewust is van Allah, en je daardoor gerustgesteld bent dat hij zich niet laat leiden door grillen en verlangens en spreekt over Allah zonder kennis of dingen zegt die haaks staan op de bewijzen, dan ondervangt dit de eerste kwestie. Als je daarnaast ook ziet dat hij in het bezit is van kennis van de Shariecah-bewijzen en hier begrip van heeft, dan geeft dit jou vertrouwen in zijn fatwa’s. Als je iemand anders vindt die hetzelfde is als hem, als het gaat om kennis en godsvrucht, maar een andere fatwa geeft, dan dien je te zoeken naar iets wat maakt dat jou het gevoel geeft dat daar de waarheid ligt. Denk bijvoorbeeld aan de weerlegging van de argumenten met bewijzen van de ene geleerde door de andere.

Een moefti is net als een arts. Je ziet dat sommige artsen meer kennis hebben dan andere. En je voelt je meer op je gemak bij de ene arts dan bij de andere, omdat je ziet dat hij zich meer zorgen maakt bij het stellen van de juiste diagnose van jouw ziekte, en goed luistert naar jouw klachten en veel vragen stelt die gerelateerd zijn aan jouw ziekte. Terwijl een andere arts, veel haast heeft bij het maken van een beslissing, en dit ervoor zorgt dat jij niet tevreden bent met hem en hij jou wellicht medicatie geeft die niets te maken heeft met jouw ziekte.

Net zoals jij hard je best doet om een juiste arts te kiezen die jouw lichaam onderzoekt en behandelt, zo dien jij ook te zoeken naar een goede moefti die jou helpt om jouw religieuze toewijding correct te houden, zelfs als dit bitter is voor jou.

Sheikh Sacd al-Hoemayd