De makkelijkste mening volgen

4646

Vraag:

Wanneer de geleerden van mening verschillen over een bepaalde kwestie hoor ik een enkeling zeggen: “Aangezien zij van mening verschillen zal ik de mening volgen die voor mij het makkelijkst is.” Is dit een correct begrip? Mocht dat niet het geval zijn, hoe dient men dan te kiezen tussen deze uitspraken waar een meningsverschil over bestaat?

Antwoord:

Het klopt niet dat de moslim de makkelijkste uitspraak dient te volgen. Op deze wijze ontdoet men zich dan namelijk van de religieuze plichten, of op z’n minst van de meeste plichten. Over de meeste religieuze kwesties die handelingen vereisen – met uitzondering van de zuilen – bestaat een meningsverschil. Zo werd er in het verleden gezegd: “Wie de vrijbrieven opzoekt, zal uiteindelijk in ketterij vervallen.”

Men dient de mening te volgen die het meest correct is qua bewijsvoering. Echter geldt dit voor degene die in staat is om hiernaar (d.w.z. de bewijzen) te kijken en deze af te wegen. Is men hier niet toe in staat, dan dient hij de geleerde te volgen die het meest betrouwbaar wordt geacht in kennis, geloof en vroomheid.

Sheikh ʿAbdoel-Kariem al-Khoedayr