De naam van de Engel des Doods

15152

Vraag:

Er wordt gezegd dat (de naam van) de Engel des Doods Izraa’iel is, klopt dat?

Antwoord:

Het is niet correct om hem Izraa’iel te noemen. Hij moet juist Engel des Doods genoemd worden, zoals Allah heeft gezegd (interpretatie van de betekenis):

“Zeg (o Mohammed): “De Engel des Doods die over jullie is aangesteld, zal jullie wegnemen…”

(Soerat as-Sadjdah: 11)

En het is niet authentiek overgeleverd van de Profeet (vrede zij met hem) dat zijn naam Izraa’iel is.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien (Iclaam ul-Moecassirien bi Fataawa Ibn ul-cOethaymien, blz. 109)