De Wijsheid achter de schepping van de schrijvende Engelen

4394

Vraag:

Allah heeft voor ons nobele, schrijvende Engelen geschapen die alles wat wij zeggen of horen registreren. Wat is de Wijsheid achter hun schepping, terwijl Allah Alwetend is en niets dat wij verbergen of onthullen voor Hem verborgen is?

Antwoord:

Ten eerste, als het gaat om zaken van deze aard, kunnen wij de Wijsheid hierachter soms wel en soms niet ontdekken. Er zijn vele zaken waar wij de Wijsheid niet van kennen. Zoals Allah heeft gezegd (interpretatie van de betekenis):

“En zij vragen jou over de ziel. Zeg: “De ziel behoort tot de zaken van mijn Heer. En de kennis erover wordt jullie niet gegeven, behalve weinig.”

(Soerat al-Israa’: 85)

Wat betreft de schepping, het is hetzelfde als iemand aan mij zou vragen waarom heeft Allah een kameel in zijn huidige vorm geschapen? Of het paard, de ezel of de mensen en dergelijke vragen. Of als hij mij zou vragen: Waarom heeft Allah van het Dhohr-, cAsr- en cIshaa’ gebed vier Rakcaat gemaakt? Wij kunnen de Wijsheid achter dit soort vragen niet achterhalen. Men zou zich ook kunnen afvragen waarom Allah er niet acht of zes Rakcaat van heeft gemaakt.

Daarom weten we met betrekking tot de schepping en vele aspecten van de Shariecah (islamitische Wetgeving), dat de Wijsheid erachter gewoon verborgen is voor ons. Echter, als we de wijsheden achter een aantal van Allahs scheppingen of delen van de Shariecah kennen, dan is dit simpelweg omdat Allah ons deze kennis gegeven heeft. Dat is gewoon een grotere deugd, kennis en goedheid. Als we niet over deze kennis beschikken, dan hebben we ook niets verloren.

Laten we nu terugkeren naar de vraag:Wat is de Wijsheid achter de schepping van eervolle, schrijvende Engelen die alles weten van wat wij verrichten? De Wijsheid hierachter is dat het aantoont dat Allah alle zaken geordend en vastgelegd heeft in volmaaktheid. Zelfs in de mate dat Hij boven de handelingen van de mensheid nobele, schrijvende Engelen heeft aangesteld die verantwoordelijk zijn voor het vastleggen van onze daden, al voordat wij deze verrichten. Dit alles is onderdeel van de complete Zorg van Allah voor de mens en Zijn volledige Wijsheid in deze schepping.

Allah weet het het beste.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien (Fataawa al-Djaamicah lil-Mar’at il-Moeslimah, Dar us-Salaam, blz. 58-59)