Een korte definitie van de Islam

8554
Vraag:
Kunt u een beknopte definitie van de Islam geven en vertellen wat het belang is van deze religie voor de mensheid?
Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Profeet, diens familie en metgezellen.
Onze religie is de Islam. Het is de religie die geopenbaard is aan onze Profeet Mohammed (vrede zij met hem). Hij heeft ons geleerd om niemand te aanbidden, behalve Allah en te geloven in de Koran en deze te volgen. Hij maande ons aan het goede te betrachten en weg te blijven van het slechte.
De Islam is gebaseerd op vijf zuilen. Deze zijn het geloven dat er geen god is, behalve Allah en dat Mohammed zijn Dienaar en Boodschapper is, het vijfmaal daags verrichten van het gebed op vastgestelde tijden gedurende de dag en de nacht, het vasten gedurende de maand Ramadan, het geven van aalmoezen aan de armen en het eens in het leven verrichten van de bedevaart indien men hiertoe in staat is.
De Islam organiseert ons gehele leven. Een gemeenschap dient zich te houden aan de leringen van de Islam alvorens perfectie te bereiken. De Islam regelt de relatie tussen de moslim en zijn omgeving, de mensen rondom hem en zelfs met de dieren. De Islam heeft op alles invloed in ons leven en hoe meer het wordt toegepast in het leven, hoe beter men zich zal voelen.
Sheikh Mohammed Saalih al-Moenaddjid
www.islamqa.com