Een verzonnen overlevering over het advies aan cAli

3860

Vraag:

Ik heb een e-mail ontvangen met een overlevering die toegeschreven wordt aan de Profeet (vrede zij met hem) en ik ben deze op meerdere discussiefora tegengekomen. Het gaat om de volgende overlevering: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “O cAli, slaap niet totdat je de volgende vijf zaken hebt verricht: het lezen van de gehele Koran, vierduizend Dirham uitgeven in liefdadigheid, je plaats in het Paradijs behouden en het sussen van je vijand.” cAli zei: “En hoe zou ik dat kunnen doen, o Boodschapper van Allah?” De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Weet jij niet, o cAli, dat wanneer je ‘Qoel hoewAllaahoe Ahad’ (Soerat al-Ikhlaas) drie keer reciteert het is alsof je de gehele Koran hebt gereciteerd? En dat als je Soerat al-Faatihah vier keer reciteert, het is alsof je vier duizend Dirham hebt uitgegeven in liefdadigheid? En dat als je tien keer ‘Laa ilaaha illAllaah wahdahoe laa shariekalah, lahoel-Moelk wa lahoel-Hamd, yoehyie wa yoemiet, wa hoewa calaa koelli Shay’in Qadier’ 1 zegt, dat jij jouw plaats in het Paradijs behoudt? En dat als je tien keer zegt: ‘Astaghfiroellaah alladhie laa ilaaha illaa hoewa, al-Hayy ul-Qayyoem, wa atoeboe ilayh’ 2, dat jij dan jouw vijand hebt gesust?”

Is deze overlevering Sahieh?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Deze overlevering is vals en gefabriceerd (Mawdoec). De geleerden van de Permanente Commissie zeiden het volgende over deze overlevering: “Deze overlevering heeft geen basis, het is eerder één van de gefabriceerde overleveringen en leugens die verzonnen zijn door enkele Sjiieten, zoals reeds opgemerkt is door de hadiethwetenschappers.”

(Fataawa al-Ladjnat ud-Daa’imah, boekdeel 4, blz. 462-463)

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien werd hierover gevraagd en hij zei: “Deze overlevering waarin staat dat de Profeet (vrede zij met hem) dit advies gaf aan cAli ibnoe abie Taalib is een leugen die tegen de Profeet is gefabriceerd. Het is niet correct om het toe te schrijven aan de Boodschapper (vrede zij met hem), want: “Eenieder die een overlevering verhaalt van de Profeet (vrede zij met hem) waarvan hij denkt dat deze vals is, behoort zelf tot één van de leugenaars”, en: “Degene die doelbewust leugens vertelt over de Profeet (vrede zij met hem), laat hem zijn plaats innemen in de Hel.”

Maar wanneer de overlevering aangehaald wordt om uit te leggen dat het is gefabriceerd en om de mensen daartegen te waarschuwen, dan is dit iets wat beloond zal worden. In dit geval is deze overlevering een leugen tegen de Profeet (vrede zij met hem) en tegen cAli ibnoe abie Taalib.”

(Fataawa Islaamiyyah, boekdeel 4, blz. 111)

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com

  1. Er is geen God dan Allah alleen, zonder deelgenoot of associatie, aan Hem behoort de Heerschappij toe en aan Hem is alle lof, Hij geeft en ontneemt het leven en Hij is tot alles in staat.
  2. Ik zoek de vergiffenis van Allah naast wie er geen andere god is, de Eeuwig Levende, de Eeuwige, en ik wend mij berouwvol tot Hem.