Een zonde begaan. Wat nu?

20405
Vraag:
Iemand heeft bewust een zonde begaan. Achteraf voelt hij zich hier zo schuldig over dat hij er niet eens over kan praten. Wat moet hij doen?
Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper, diens familie en metgezellen.
Een moslim hoeft niemand te vertellen over zijn zonde. Het is niet eens aanbevolen dit te doen. Hij moet juist zijn zonde verbergen en hier niet over praten. De moslim moet zo geschokt zijn van zijn zonde dat dit hem motiveert tot oprecht berouw. Het is voor de moslim niet voldoende om alleen maar te erkennen dat hij een zonde heeft begaan. Het moet tevens tot hem doordringen dat Allah de Verhevene alles Ziet wat hij doet, zodat hij het nooit meer zal doen. Als de Shaytaan hem in één van zijn valstrikken heeft laten lopen, moet hij hier achteraf spijt van hebben. Hij moet zijn leven beteren en zich voornemen dit nooit meer te doen.
Op deze manier doet de moslim wat Allah van hem verwacht, namelijk het tonen van oprecht berouw. De moslim mag niet wanhopen aan de Genade van Allah. Hij mag niet denken dat het onwaarschijnlijk is dat hij vergeven zal worden voor zijn zonde of dat het hem niet zal lukken oprecht berouw te tonen. De Shaytaan houdt er namelijk van als een moslim vervalt in zonde en zal daarna altijd proberen de deuren van berouw in zijn gezicht dicht te smijten.
Na het tonen van oprecht berouw wordt de toestand van de moslim beter dan de staat waarin hij verkeerde vóór het plegen van de zonde. Na oprecht berouw zullen hem dingen opvallen die hij daarvoor niet zag. Zo zal hij het slechte gezelschap, dat hem hielp in het verrichten van zonde, de rug toekeren. Hij zal niet meer afreizen naar de zedenloze oorden waar hij zijn zonden verrichtte. En hij zal stoppen met het kijken en luisteren naar zaken die Allah heeft verboden, zoals gezang, muziekinstrumenten en immorele films. Misschien dat hij dit eerst niet besefte, maar het oprechte berouw dat Allah hem heeft opgedragen te verrichten, heeft hem wakker geschud.
Voorafgaand aan het begaan van een zonde kan het zo zijn dat een moslim vergeten was dat Allah alles ziet. Als hij hier namelijk bewust van zou zijn geweest, dan zou hij het niet gedaan hebben. Als dit het geval is, dan moet hij leren zich dit herinneren terwijl hij de zonde verricht. Allah ziet alles. En ook de nobele engelen kunnen hem zien. En ook moet hij er aan leren denken dat Allah het misschien heeft voorbeschikt dat hij komt te overlijden terwijl hij de zonde verricht. Hoe zal hij zijn Heer dan ontmoeten in het Hiernamaals?
Maar als het de Shaytaan gelukt is de moslim voor en gedurende de zonde te strikken, laat hem dan achteraf Allah gedenken. Laat hem beseffen dat Allah Zijn Hand uitstrekt gedurende de nacht om het berouw te accepteren van degene die gedurende de dag heeft gezondigd. En dat Hij Zijn Hand gedurende de dag uitstrekt om het berouw te accepteren van degene die gedurende de nacht heeft gezondigd. Allah is verheugd met het berouw van Zijn dienaar. Ook al is Hij Degene Die hem tot dit berouw leidt en het voor hem gemakkelijk heeft gemaakt en ook al heeft Allah, de Verhevene, hier Zelf geen enkele behoefte aan.
De moslim moet zijn Heer vrezen en berouw tonen voor hetgeen hij heeft gedaan. Ook moet hij zich voornemen dit nooit meer te doen en vele daden van aanbidding verrichten. Hij moet zijn omgeving en vrienden veranderen en op zoek gaan naar iets beters. Het is niet toegestaan voor hem zijn zonde aan iemand te vertellen. Zijn berouw moet oprecht zijn en hij moet dit uitsluitend richten tot Allah. Daarnaast moet hij ijverig het gezamenlijk gebed in de moskee verrichten en de studiekringen bezoeken.
We vragen Allah ons te helpen in het doen van hetgeen waar Hij van houdt en tevreden mee is, en wij vragen Hem het goede voor ons te vergemakkelijken.
En Allah is de Gids naar het Rechte Pad.
Islamqa.com