“En wie heeft Allah dan geschapen?”

15032

Vraag:

Wanneer ik niet-moslims vertel dat Allah alles in het heelal geschapen heeft, reageren zij hierop met de vraag: “En wie heeft Allah dan geschapen? En hoe kan Allah er vanaf het begin zijn?” Wat kan ik het beste hierop antwoorden?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Dit soort vragen die de ongelovigen stellen zijn vals en tegenstrijdig. Als we puur ter argumentatie zouden zeggen dat Allah geschapen zou zijn, dan zouden de ongelovigen ook hierop reageren met: “Wie heeft de schepper van de Schepper geschapen? En dit zou zo oneindig voortduren. Dit is irrationeel en onmogelijk.

De algehele schepping is terug te voeren naar de Schepper, Die alle zaken heeft geschapen. Niemand heeft de Schepper geschapen. Hij heeft alles geschapen buiten Zichzelf. Dit is zinvol en logisch. De enige Schepper is Allah ,Verheerlijkt en Verheven is Hij.

Het geloof onderwijst ons ook over dit onderwerp. De Profeet (vrede zij met hem) heeft ons op de hoogte gebracht van dit soort vragen, ons verteld waar deze vandaan komen en ons geleerd hoe we hierop moeten reageren.

Aboe Hoerayrah zei: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Een mens zal zichzelf zaken blijven afvragen, totdat hij het volgende zegt: “Allah heeft de schepping gecreëerd. Wie heeft Allah dan gecreëerd?” Wie iets dergelijks overkomt, laat hem dan zeggen: “Ik geloof in Allah.”

(Moeslim)

De Boodschapper van Allah (vrede en zij met hem) zei: “De Shaytaan zal tot één van jullie komen en zeggen: “Wie heeft de hemel geschapen? Wie heeft de aarde geschapen? Hij zal hierop antwoorden met: “Allah”. Waarna de shaytaan zegt: “En wie heeft Allah geschapen?” Wie van jullie zoiets overkomt, laat hem dan zeggen: “Ik geloof in Allah en in Zijn Boodschapper.”

(Moeslim en Ahmad)

De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “De Shaytaan zal tot één van jullie komen en zeggen: “Wie heeft dit geschapen? Wie heeft dat geschapen?” Totdat hij zegt: “Wie heeft jouw Heer geschapen?” Als hem dit bereikt, laat hem dan zijn toevlucht zoeken bij Allah en hiermee ophouden.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Uit deze overleveringen kun je halen waar dit soort vragen vandaan komen. Namelijk van de Shaytaan! Ook kunnen we leren uit deze overleveringen hoe we met dit soort vragen om moeten gaan. Namelijk door dit soort gedachtes en trucs van de Shaytaan te stoppen en het zeggen van: “Ik geloof in Allah en zijn Boodschapper.” En door toevlucht te zoeken bij Allah van de vervloekte Shaytaan.” Er is ook overgeleverd dat men drie keer droog moet spugen naar de linkerkant en Soerat al-Ikhlaas moet reciteren.

De Profeet (vrede zij met hem ) heeft ons een voorbeeld gegeven over het bestaan vóór Allah. Hij (vrede zij met hem) zei: “O, Allah, U bent de Eerste en er is niets vóór U. O Allah, U bent de Laatste en er is niets na U.”

(Moeslim)

Hij (vrede zij met hem) zei: “Allah bestond toen er nog niets was, buiten Hem.” En volgens een ander overlevering: “Er was niets voor Hem.”

(al-Boekhaarie)

Dit is in aanvulling op wat er vermeld staat in de Verzen van de Koran. De gelovigen geloven zonder enige twijfel. De ongelovigen ontkennen en de hypocrieten twijfelen. We vragen Allah om ons oprecht en zeker in het geloof te maken zonder twijfels.

En Allah is de Bron van alle Kracht.

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenaddjid