Er is maar één geredde groep

7615

Vraag:

Wat is de betekenis van de volgende overlevering: “Mijn gemeenschap zal zich opsplitsen in drieënzeventig groeperingen, allen zijn in het Hellevuur behalve één.”

(at-Tirmidhie)

Wie is deze groepering? En zullen de andere tweeënzeventig groeperingen voor eeuwig in het Hellevuur verblijven zoals een Moeshrik (veelgodenaanbidder), of niet? En slaat de term ‘Oemmah’ van de Profeet (vrede zij met hem) zowel op diegene die hem volgen als op degenen die hem niet volgen?

Antwoord:

Wat bedoeld wordt met de term ‘Oemmah’ in deze overlevering is de Oemmah van gehoorzaamheid (aan de Boodschap van Allah), oftewel Oemmat ul-Iedjaabah. Deze zal zich opsplitsen in drieënzeventig groeperingen. Tweeënzeventig daarvan zullen afwijkend zijn en begaan religieuze innovaties die geen afvalligheid omvatten. Eenieder van hen zal bestraft worden in overeenstemming met de begane innovatie en afwijking die zij gepraktiseerd hebben. Behalve degenen die Allah excuseert en vergeeft. Hun Eindbestemming zal het Paradijs zijn. De enige groep die veilig zal zijn is Ahl us-Soennah wal-Djamaacah. Zij die zich vastklampen aan de Soennah van de Profeet en zich vasthouden aan datgene waar hij (vrede zij met hem) en de metgezellen zich op bevonden. Zij zijn degenen over wie de Profeet heeft gezegd: “Een groep van mijn Oemmah zal standvastig blijven – op de Waarheid, zegevierend en onaangetast door degenen die hen tegengaan en hen niet steunen – tot aan de dood en tot aan de Dag des Oordeels.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Wat betreft degenen waarvan de innovaties hen buiten de oevers van de Islam heeft doen treden, zij behoren tot de Oemmah van de uitnodiging (Oemmat ud-Dacwah). Degenen naar wie de Profeet is gezonden om uit te nodigen tot de Islam. Zij behoren dus niet tot Oemmat ul-Iedjaabah. Zij zullen wel voor eeuwig verblijven in het Hellevuur en dit is de meest correcte mening.

Er is ook gezegd dat de term ‘Oemmah’ in de genoemde overlevering slaat op Oemmat ud-Dacwah. Dit is een algemene term voor iedereen (de algehele mensheid) waarnaar de Profeet is gezonden. Zowel degenen die geloven als degenen die niet geloven. Terwijl ‘de geredde groep’ Oemmat ul-Iedjaabah is. En dit is slechts van toepassing op diegenen die geloven in de Profeet, trouw zijn en in deze staat (gelovend) komen te overlijden. Dit is de groepering die veilig zal zijn voor het Vuur; hetzij met een voorafgaande Bestraffing of zonder. Hun Eindbestemming zal het Paradijs zijn inshaa’Allaah.

Voor wat betreft de tweeënzeventig groeperingen (in de tweede mening) zij zijn allemaal, met uitzondering van de geredde groep, ongelovigen die voor eeuwig in het Hellevuur zullen verblijven. Het is dus duidelijk dat Oemmat ud-Dacwah algemener van betekenis is dan Oemmat ul-Iedjaabah. Dat wil zeggen dat iedereen die behoort tot Oemmat ul-Iedjaabah automatisch behoort tot Oemmat ud-Dacwah, terwijl niet iedereen van Oemmat ud-Dacwah tot Oemmat ul-Iedjaabah behoort.

En bij Allah ligt al het succes. Moge Allah vrede en zegeningen uitspreiden over onze Profeet Mohammed, zijn familie en metgezellen.

Permanente Commissie voor het geven van Fataawa (Fataawa Islamiyyah, boekdeel 1, blz. 16)