Extremisme en nalatigheid

5921

Vraag:

Waar ligt de grens van extremisme binnen het geloof? En wat is de definitie van extremisme en de grens van nalatigheid met betrekking tot het geloof?

Antwoord:

De grens van extremisme ligt daar waar er wordt toegevoegd aan het voorgeschrevene (in de Islam). En extremisme wordt gedefinieerd als: “Diep graven in iets en jezelf ermee belasten.”

De Profeet (vrede zij met hem) heeft extremisme verboden. Hij zei namelijk: “Ik waarschuw jullie tegen extremisme in het geloof. Want waarlijk, degenen die vóór jullie waren, werden vernietigd ten gevolge van extremisme in de religie.”

(Imam Ahmad en anderen)

Wat betreft nalatigheid (in de religie), dat is gedefinieerd als: “Tekortschieten in het nakomen van datgene wat Allah verplicht heeft gesteld door het plegen van bepaalde zonden zoals overspel, roddelen, lasteren of het verlaten van bepaalde zaken die verplicht zijn gesteld. Zoals het eren van de ouders, het onderhouden van de familiebanden, het beantwoorden van de vredesgroet en soortgelijke zaken.”

En bij Allah ligt al het succes. Moge Allah vrede en zegeningen uitspreiden over onze Profeet Mohammed, zijn familie en metgezellen.

Permanente Commissie voor het geven van Fataawa (Fataawa al-cAqiedah, vraag 641, blz. 597)