Het begin van de Islam

6571

Vraag:

Wanneer is de Islam begonnen, en hoe lang was de periode tussen cIesa en Mohammed (vrede zij met hen)?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

De Islam is begonnen met het begin van de missie van de Profeet (vrede zij met hem), toen de aartsengel Djibriel de Openbaring van Allah deed neerdalen in Mekka op het Arabische schiereiland. Dit vond plaats op een maandag in de maand Ramadan, op veertigjarige leeftijd van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem), dertien jaar vóór zijn emigratie naar Medina (wat het begin van de Islamitische- of Hidjri-kalender kenmerkt). Volgens de Gregoriaanse kalender vond het begin van de Profetische missie plaats rond 608 of 609 na Christus.

Salmaan al-Faarisie, één van de metgezellen van de Profeet (vrede zij met hem), verhaalde dat tussen Mohammed (vrede zij met hem) en cIesa zeshonderd jaar zat.

En Allah weet het beste.

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenadjjid Islamqa.com