Het bestempelen van geleerden als Wahabieten

5931
Vraag:
Wat zegt u over degenen die geleerden, zoals Sheikh ibn cOethaymien, Sheikh bin Baaz en Sheikh al-Albaani, niet erkennen en als Wahhaabi wegzetten?
Antwoord:
Alle lof zij Allah.
De moslim is verplicht de leer van de Islam te accepteren en ernaar te handelen. Als hij een opvatting hoort over de Islam, dan hoort deze gebaseerd te zijn op bewijs van de Koran en/of de Soennah. Dit moet hij accepteren en hij moet dit de voorkeur geven boven de opvattingen van de mensen. Hij moet alles wat gezegd wordt toetsen aan de Islamitische Wetgeving. Alleen die opvattingen kunnen geaccepteerd worden die gebaseerd zijn op bewijs.
Het is bekend dat Sheikh Mohammed ibn cAbd ul-Wahhaab (moge Allah genadig met hem zijn) de mensen opriep tot Tawhied. Zo schreef hij zijn bekende boek ‘Kitaab ut-Tawhied’ over dit onderwerp. In dit boek maakt hij slechts gebruik van duidelijke bewijzen gebaseerd op de verzen uit de Koran en de authentieke overleveringen van de Profeet (vrede zij met hem).
Er werden commentaren op dit boek geschreven door zijn kleinzoon cAbd ur-Rahmaan ibn Hasan en andere geleerden. Niemand van zijn tegenstanders kan beweren dat het onderwerp van het boek niet klopt. Het zijn slechts leugens die verteld worden. Vervolgens worden deze leugens voor waar aangenomen. Hierdoor zijn de mensen gaan denken dat Sheikh Mohammed ibn cAbd ul-Wahhaab dwalende was. Hetzelfde wordt beweerd in geval van Sheikh ibn Baaz en Sheikh al-Albaani (moge Allah genadig met hen beide zijn).
Het is bekend dat de aangehaalde geleerden niet afweken van het juiste standpunt betreffende geloof en daden. Zij volgden hetzelfde pad als de metgezellen, de Taabicien, de vier imams, de samenstellers van de zes (Hadieth)boeken en anderen. Degenen die hen niet erkennen, doen dit uit onwetendheid. Zij volgen blindelings anderen of handelen uit jaloezie en koppigheid. Zij gaan slechts af op hun eigen verlangens, begeerten en onzinnige tradities. Zij maken zich schuldig aan innovaties en slechte daden die ingaan tegen de Koran en de Soennah.
Vroegere en recente geleerden hebben zich uitgesproken over dit soort mensen en hebben hun fouten weerlegd. Daarom dienen we het bewijs te volgen en dit de voorkeur te geven boven de opvattingen van de mensen.
Sheikh ibn Djibrien