Het bewijs dat Allah van je houdt

8623

Vraag:

Is het feit dat een dienaar niet ziek wordt een bewijs dat Allah niet van hem houdt? Allah beproeft toch slechts degene van wie Hij houdt?

Antwoord:

Dit is incorrect. Waar het om gaat, is het verrichten van goede daden. Wanneer men in staat van gezondheid verkeert en daarnaast goede daden verricht, wordt op grond hiervan gesteld dat Allah van een persoon houdt. De grondslag is dus het verrichten van goede daden. Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):

“Zeg (o Mohammed): “Als jullie van Allah houden, volg mij dan: Allah zal dan van jullie houden en jullie zonden vergeven.”

(Soerat Aali ʿImraan: 31)

Sheikh ʿAbdoel-Moehsin al-ʿAbbaad
Uitleg Soenan Abie Daawoed