Het bidden achter een nieuwlichter (moebtadic)

5670

Vraag:

Is het toegestaan om achter een imam te bidden die nieuwlichterij (bidca) begaat?

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met de Boodschapper.

Als er een imam te vinden is die zich niet schuldig maakt aan nieuwlichterij, verricht dan het gebed achter hem. Kan jij niemand anders vinden dan de imam die zich schuldig maakt aan nieuwlichterij, dan rust op jou de taak hem te adviseren. Accepteert hij dit advies, dan is het toegestaan om achter hem het gebed te verrichten. Is deze imam echter niet bereid om jouw advies aan te nemen en houden zijn begane nieuwlichterijen ongeloof in (zoals het vragen van verlossing en aanroepen van iemand buiten Allah, het aanroepen van iemand anders dan Allah en het offeren voor iemand anders dan Allah), dan is het gebed achter hem niet toegestaan. Houden zijn begane nieuwlichterijen geen ongeloof in, dan is het gebed achter hem toegestaan. Een voorbeeld van deze laatste is het uitspreken van de intentie alvorens de aanvang van het gebed, zoals het zeggen van: “Ik heb nu de intentie genomen om te bidden.”

En Allah leidt naar het Succes.

Vrede en zegeningen zij met onze Profeet Mohammed, zijn familie en zijn metgezellen.

Permanente commissie voor het geven van Fataawaa Fataawaa cOelamaa il-balad il-Haram, blz. 697