Het gehoorzamen van de leider

4837

Vraag:

Wat is het begrip met betrekking tot de uitspraak in de cAqiedah (credo) dat het leiderschap behoort aan Qoeraysh? Hoe staat die overlevering in relatie met de woorden: “Gehoorzaam de leider, zelfs als hij een Abessiniër is met een hoofd als een rozijn”? Moge Allah ons leiden om de waarheid te accepteren.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

De overlevering over dat de heersers van Qoeraysh zijn, is een authentieke overlevering die verhaald is middels vele ketens. Het basisprincipe is dat de leider afkomstig moet zijn van Qoeraysh. Maar wanneer de leider de macht met geweld grijpt en hiermee regeert over de mensen, dan moeten zij hem gehoorzamen. Het is voor hen verboden om in opstand te komen tegen hem, zelfs als hij een Abessinische slaaf is zoals vermeld in de overlevering.

Sheikh cAbdoel-Kariem al-Khoedayr