Het leven vervloeken

4343

Vraag:

Is het toegestaan om het leven te vervloeken bij boosheid of frustraties?

Antwoord:

Het is niet toegestaan om het leven te vervloeken wanneer men gefrustreerd is, omdat de Profeet (vrede zij met hem) in een Hadieth Qoedsie heeft gezegd dat Allah zegt: “De zoon van Adam heeft Mij beledigd. Hij heeft de tijd uitgescholden en Ik ben de Tijd. In Mijn Hand bevindt zich het Bevel en Ik wissel de nacht en de dag.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

En in een andere versie: “Scheld de tijd niet uit, want Ik ben de Tijd.” Dat wil zeggen dat Allah de Heerser is van de Tijd.

Op het moment dat iemand dus wordt getroffen door een rampspoed, dan dient hij zich geduldig op te stellen en te zoeken naar de beloning. Want waarlijk, Allah heeft geduld aanbevolen. En Allah, de Verhevene, heeft tegen Zijn Profeet gezegd (interpretatie van de betekenis):

Dit behoort (O Mohammed) tot de berichten van het onwaarneembare die Wij aan jou hebben geopenbaard. Jij, noch jouw volk waren daar voorheen van op de hoogte. Wees daarom geduldig. Voorwaar, het goede einde is voor de godsvruchtigen.”

(Soerat Hoed: 49)

Men moet weten dat wat hem ook overkomt, dat zich ergens anders in de wereld ergere zaken voordoen dan wat hem is overkomen. Wanneer hij dit beseft, dan zal zijn probleem makkelijker te verdragen zijn.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien (ad-Dacwah Magazine, blz. 45, vraag 1.757)