Het niveau van de metgezellen bereiken

3638

Vraag:

Is het tegenwoordig mogelijk voor een moslim om het niveau te bereiken dat de metgezellen hadden bereikt wat betreft hun toewijding aan de Religie van Allah?

Antwoord:

Het bereiken van het niveau van de metgezellen is onmogelijk. cAbdoellah ibn Mascoed verhaalt namelijk dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: De beste (generatie) onder de mensen is mijn generatie, dan degenen die na hen komen, dan degenen die na hen komen.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Het is echter wel mogelijk om de toestand van de moslimgemeenschap te verbeteren. Want waarlijk, Allah is Almachtig over alles. Het is authentiek overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd:Een groep van mijn gemeenschap zal de overhand hebben in het vasthouden aan de Waarheid. En zij zullen niet worden geschaad door degenen die hen verlaten en zich verzetten tegen hen. Totdat het Bevel van Allah vervuld zal worden, wanneer zij zo zijn.”

(al-Boekhaarie, Moeslim en at-Tirmidhie)

Er is geen twijfel over dat de huidige toestand van de moslimgemeenschap een ongewenste is en ver verwijderd is van wat Allah beveelt op het gebied van het verenigen en standvastig zijn op Zijn Religie. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“En voorwaar, deze godsdienst (de Islam) van jullie is de enige godsdienst. En Ik ben jullie Heer, vrees Mij daarom.”

(Soerat al-Moe’minoen: 52)

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien (Fataawa al-cAqiedah, vraag 129, blz. 148-149)