Het spotten door Allah

4799

Vraag:

Wat kunt u zeggen over de Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis): “Allah spot met hen…” (Soerat al-Baqarah: 15), “…Allah zal de spot op hen terugwerpen…” (Soerat at-Tawbah: 79) en soortgelijke verzen die Moetashaabih (meerduidig) zijn?

Antwoord:

De vrome voorgangers zeiden het volgende over deze en soortgelijke verzen: “Laat ze zoals ze zijn vermeld.” Maar zij bedoelden hier niet mee dat men deze verzen moet laten zoals ze zijn, zonder hier een correct begrip aan te geven. Zij bedoelden hier echter mee te zeggen dat je deze verzen moet nemen zoals ze zijn vermeld volgens het juiste begrip. Dus zonder het maken van vergelijkingen van de Eigenschappen van Allah (Tashbieh), de Hoedanigheid te beschrijven (Takyief), verkeerd te interpreteren (Ta’wiel) of te ontkennen (Tactiel). Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“Niets is aan Hem gelijk. En Hij is de Alhorende, de Alziende.”

(Soerat ash-Shoeraa: 11)

In dit vers is er sprake van ontkenning van alle menselijke eigenschappen van Allah (Tanzieh), alsook een bevestiging (Ithbaat) van twee Eigenschappen van Allah, namelijk het Horen en het Zien.

Het niet maken van vergelijkingen ten opzichte van Allah, houdt ook in dat we de Eigenschappen moeten bevestigen die Allah aan Zichzelf heeft toegekend of waar de Profeet (vrede zij met hem) Hem mee heeft beschreven, zoals dit past bij Zijn Grootsheid. En we zeggen niet ‘hoe’ dat plaatsvindt, zoals: “Zijn Gehoor is net als ons gehoor” en “Zijn Zicht is net als ons zicht.”

Daarnaast maken wij ook geen verkeerde interpretaties (Ta’wiel), zoals een aantal van de extremisten van de Moectazilah dat hebben gedaan. Zij hebben bijvoorbeeld het Gehoor en het Zicht van Allah verkeerd geïnterpreteerd en gezegd dat dit Zijn Kennis is. En dit doen zij, ondanks dat Allah Zichzelf met Kennis heeft beschreven in veel verschillende verzen in de nobele Koran. De verkeerde interpretaties waar deze personen zich schuldig aan maken, namelijk het interpreteren van de Eigenschappen Horen en Zien als zijnde Kennis, is een vorm van ontkenning (Tactiel) van de Eigenschappen van Allah. De geleerden zeggen hierover: “Degene die zich schuldig maakt aan Tactiel, aanbidt niets. Terwijl degene die zich schuldig maakt aan Tadjsiem (Allah een lichaam toekennen) een beeld aanbidt.”

Op basis hiervan kunnen we over de twee verzen die in de vraagstelling zijn aangehaald (die het spotten van Allah bevatten) zeggen, dat het een vorm van spotten is die bij Allah past. En het is niet zoals bepaalde bekrompen intellecten denken dat het is, waarbij vergelijkingen met de schepping worden gemaakt.

Sheikh Naasir ud-Dien al-Albaanie (al-Asaalah, nr. 3)