Het uitschelden van Allah en Zijn Profeet

5444
Vraag:
Er zijn enkele moslims die zich vergrijpen aan het uitschelden van Allah en Zijn Boodschapper (vrede zij met hem). Wat is onze plicht ten opzichte van hen? En is onwetendheid in dit geval een geldig excuus?
Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met de Profeet, diens familie en alle metgezellen.
Op jullie rust de plicht om deze mensen te onderwijzen en te wijzen op de gevaren die hun handelen met zich meebrengt. Wat is de waarde van hun geloof in Allah en Zijn Boodschapper (vrede zij met hem) als zij hen uitschelden? Wat voor waarde heeft hun Islam dan nog? Wat stelt hun aanbidding dan voor als zij de Aanbedene uitschelden en degene die hen het aanbidden van Allah heeft onderwezen? Ongetwijfeld betreft het hier een zeer ernstige zaak die uiteindelijk zal leiden tot ongeloof en afvalligheid. Moge Allah ons hiertegen behoeden.
Is er echter sprake van een verspreking, dan wordt men niets kwalijk genomen. Als het uitschelden daarentegen opzettelijk gebeurt, dan dienen zij onderwezen en onderricht te worden. Dit behoort immers tot één van de gevaarlijkste zaken.
Sheich cAbdul-Muhsin bin Hamad al-cAbbaad