Het uitvaardigen van een Fatwa

4885
Vraag:
Een persoon kent het verschil tussen het algemene en specifieke niet, noch het verschil tussen al-Moetlaq (het absolute) en al-Moebayyin (het relatieve). Daarnaast is hij de Arabische taal niet machtig. Mag zo’n persoon een Fatwa (religieus verdict) uitvaardigen?
Antwoord:
Dit is absoluut niet toegestaan. Dit soort verleidingen hebben jammer genoeg wel de Islamitische wereld getroffen, doordat enkele leken thuis een eigen bibliotheek hebben opgericht en hier kennis uit verzamelen. Zij treden naar buiten en brengen allerlei opvattingen en religieuze verdicten aan de man, terwijl zij de oorspronkelijke bron ervan niet kennen, noch de gevolgen hiervan kunnen overzien.
Deze mensen doen alsof zij woorden kunnen lezen die zij niet begrijpen. Dit heeft er toe geleid dat zij bepaalde overleveringen eigenhandig zijn gaan bekritiseren en anderen weer correct hebben verklaard, terwijl zij niet weten wat zij zeggen. Men kan hen vergelijken met krankzinnigen die een zwaard of een geweer in de hand nemen en mensen hiermee beginnen te bedreigen. Of met iemand die achter het stuur gaat zitten, terwijl hij geen auto kan rijden. Allen zijn een groot gevaar.
Begrip van de religie is het belangrijkste wat er is en Allah schenkt dit slechts aan wie Hij wil. Om tot begrip te komen van de religie is zorgvuldige studie en doorzettingsvermogen nodig. Hiervoor moet men alle fasen van het vergaren van kennis doorlopen, zodat hij uiteindelijk deze status zal bereiken.
Sheikh Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan